Zástupci Knihovny v Havířově a Magistrátu města Havířova požádali o vytvoření výstavy a uspořádání přednášky ke Dni Země NA TÉMA Vztah člověka a psa.

Dopoledne proběhly i besedy se školáky. Děti shlédly dokumenty o psech a navázali jsme besedou o přístupu ke psům.