DORNOVA METODA PRO KONĚ

Hlavním činitelem v posunech kostí u koně jsou různé sporty, ale také rekreační nebo rehabilitační využití koně. Koňské dostihy, závody všestrannosti (military), parkurové jezdectví, klusácké dostihy, distanční dostihy, westernové disciplíny, hiporehabilitace, ale i rekreační jízda hraje významnou roli v rovnováze kostry koně. Stačí pád na překážce, uklouznutí na kluzkém povrchu, jednostranné přetěžování, nerovnoměrně sedící jezdec, či nepasující sedlo a v kostře koně je dochází ke změně správné polohy kostí v kloubních spojeních.

Posuny v kostře koní

Nejčastěji se u koní setkáváme s posuny v pánvi, křížové kosti, s posuny obratlů v bederní páteři, posuny ocasních i krčních obratlů, s nesprávným nasazením týlní kosti na první krční obratel, s předsunutím jednoho či druhého ramene v rámci kompenzace nerovnosti od zádě, ztuhlostí v oblasti lopatek a bolestivostí v okolí kyčelních kloubů.

Přínos Dornovy metody pro hříbata

K poranění kostry koně, k narušení její osové souměrnosti a správnému nasedání jednotlivých kostí v pilířích končetin může dojít už v době zrození při komplikovaném porodu, nebo v raném vývoji hříběte, kdy dojde například k zalehnutí klisnou, napadení dospělým koněm, uklouznutí v terénu, nešetrné manipulaci ze stran majitele, kováře, veterináře, či brzké obsedání koně s ještě nedovyvinutou kostrou.

Ošetření po operacích a úrazech

Významnou roli v posunech kostí v těle koně hrají také operační zákroky, zejména pokládání koně do operační polohy. Tyto úkony probíhají v sedaci a často také současně i v myorelaxaci koně. V tu chvíli jsou vyblokovány svalově ochranné mechanismy, kontrolující uložení kostí. Kosti v těle koně se mohou sekundárně posouvat také následkem stahování fascií po operacích, nebo po velkých ranách v měkkých tkáních.

Dokáže pomoci Dornova metoda při kulhání, psychických potížích i bolesti páteře u koní?

Následkem všech výše vyjmenovaných příčin posunů si majitel koně často stěžuje na:

  • zhoršenou jezditelnost koně,
  • kulhání,
  • bolestivost ve hřbetě koně,
  • psychické poruchy dosud jinak charakterového koně,
  • změnu pohybových kvalit,
  • nespolupráci ze strany koně apod.

Dornova metoda pro koně pracuje s posuny kostí, uvádí kosti do fyziologické polohy a velkou mírou přispívá k harmonizaci těla, ale i psychiky koně.

PROPOJENÍ KONĚ A JEZDCE

Kůň i jezdec tvoří při pohybu jednotku. Každá odchylka v biomechanice těla, která je způsobena nerovnovážným stavem v opěrném aparátu, se projevuje nejen na výkonnosti, ale zejména na zdraví zvířete i jezdce. A pokud jeden z nich vnímá vlastní nerovnováhu, přenáší se tato disharmonie i na druhého.

Pro jezdce platí, že souměrné usazení kyčelních kloubů, volné křížokyčelní skloubení a vodorovná osa pánve zajišťují perfektní vyvážený sed. Pro koně je nezbytná fyziologická poloha všech kostí v hrudních a pánevních končetinách, v pánvi i páteři. Musíme si uvědomit, že kost tvoří plochu pro úpon svalů, vazů i šlach a proto poloha kosti ovlivňuje funkci měkkých tkání. Každá odchylka v poloze kostí způsobuje svalovou disbalanci a obrovské napětí a zatížení šlach i vazů.

Včasnou pomocí lze odstranit nejen fyzické potíže, ale i mentální bloky, které si může kůň i jezdec vytvořit.

Máte dotazy? Napište nám!

14 + 5 =