Česká škola Dornovy metody pro zvířata

Staňte se certifikovaným terapeutem
 
Záměrem České školy Dornovy metody pro zvířata je nabídnout možnost komplexního vzdělávání na kurzech, seminářích i v praktickém výcviku. Umožnit získání znalostí o anatomii opěrného aparátu zvířat a pochopit jeho funkci. Osvojit si Dornovu metodu a naučit se ji provádět v praxi. Naučit se ošetřovat zdravá zvířata ve výcviku, sportu a pracovním vytížení, ale také zvířata s omezením funkce opěrného aparátu. Naučit se přístupu a zacházení se zvířetem při ošetření Dornovou metodou s pochopením hlubších souvislostí zvířecího těla a psychiky.

V neposlední řadě chceme také vytvořit z nadšenců a příznivců Dornovy metody komunitu lidí, kteří svou poctivou prací a citlivým přístupem budou pomáhat zvířatům i jejich majitelům na celém světě.

Kvalita

Kurz Dornovy metody pro zvířata má jasnou strukturu, užitečný obsah a lektory, kteří jsou především lidé s láskou ke zvířatům, průvodci a rádci. Nekopírujeme! Tvoříme! Výuková skripta obsahují kvalitně zpracované odborné informace, autorské myšlenky a texty a vlastní formulace praxí ověřených technik. Kurzy jsou otevřeny i zahraničním zájemcům (angličtina a francoužština) s možností simultánního překladu a výukových materiálů v obou jazycích.

Rozum a cit

Výuka na našem kurzu nezahrnuje pouze zvládnutí jednotlivých hmatů a manuální techniku. Snaží se vysvětlit a názorně předvést, co se v těle odehrává při pohybu a jak je důležité pochopit význam správného (fyziologického) postavení opěrného aparátu. Pro práci s Dornovou metodou je důležité pochopení biomechaniky pohybu a funkci všech složek opěrného aparátu, což umožní pracovat s větším citem a efektivitou. Z více než 3000 absolventů se mnoho stalo uznávanými a vyhledávanými odborníky na manuální terapie.

HISTORIE

Po absolvování kurzu Dornovy metody pro lidi v roce 2006 jsem se začala zabývat jejím použitím u zvířat a postupně jsem vypracovala techniku hmatů a metodiku Dornovy metody pro zvířata. V roce 2012 jsme uspořádali první kurz. Česká škola Dornovy metody pro zvířata byla založena v roce 2013 a od té doby se neustále vyvíjí a zvyšuje své kvality. Dornova metoda pro zvířata se stala součástí odborného vzdělávání na Institutu zdraví zvířat s.r.o., který je i řádným členem Asociace institucí vzdělávání dospělých. Ke zvýšení profesní úrovně přispívá také založení profesní Asociace manuálních terapeutů zvířat (2016).

MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ

Po absolvování kurzu Dornovy metody se vám otevírá další cesta. Všem zájemcům o další vzdělávání, prohlubování znalostí a dovedností nabízíme odborné a celoživotní vzdělávání na Institutu zdraví zvířat s.r.o. v oboru rehabilitace malých i velkých zvířat se specializací na manuální fasciální techniky.

Vzdělávací programy jsou sestaveny z jednotlivých kurzů (modulů). V každém modulu získáte informace, které ve svém celku poskládají mozaiku znalostí a dovedností k účinné péči o zdraví zvířat.

Více informací ZDE.

Součástí vzdělávacího programu je i jedinečná a autorská technika, vyvinutá Andreou Dunovou k ošetření fascií všech orgánových systémů zvířat s názvem Osteodynamika®.

Osteodynamika® je chráněna slovní ochrannou známkou a toto označení jsou oprávněni používat pouze absolventi Institutu zdraví zvířat s.r.o. (informace najdete na www.institutzdravizvirat.cz).

ZÁKLADNÍ KURZ

Absolvent získá ucelené znalosti teoretické i praktické. Naučí se prakticky provádět techniku Dornovy metody spolu s pochopením anatomické stavby kostry zvířat. K uvedení těchto znalostí do praxe je zapotřebí vlastní praktická zkušenost při pravidelném ošetřování zvířat Dornovou metodou.

Pracovní Seminář

Účastníci opakují již naučenou hmatovou techniku a prohlubují své dovednosti. Seznámí se také s novými hmaty, které doplňují základní metodiku. Účastníci semináře mají možnost předložit lektorům záznamy své dosavadní praxe a zkonzultovat je.

Asistence na kurzech

Zájemci, kteří na pracovním semináři prokázali svou dovednost a znalosti, se mohou zdarma účastnit základních kurzů jako asistenti. Mají možnost znovu slyšet výklad, vidět názorné ukázky a zároveň svými zkušenostmi a radami pomáhat účastníkům. Tím dochází k prohloubení jejich dovedností a schopností.

JAK SE STÁT DOPORUČENÝM TERAPEUTEM?

„NENÍ TALENTU. JE JEN OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ PRÁCE.“ J.P.Barral, osteopat

Profilujeme terapeuty s jedinečnými znalostmi a dovednostmi. Doporučený terapeut je vizitka ochoty a schopnosti se vzdělávat a manuálně pracovat. Doporučení terapeuti jsou špičkoví profesionálové a odborníci, kteří absolvovali celý vzdělávací program, uspěli v praktickém i teoretickém prozkoušení a vykazují ve své praxi kvalitní výsledky, schopnost komunikace s lidmi i zvířaty a ochotu ke spolupráci s kolegy v oboru. Tito odborníci získají osvědčení Doporučený terapeut s možností používat status DoTh (Dorn Therapist).

Doporučení terapeuti (DoTh) jsou odborníci ve svém oboru a jsou také Odborní konzultanti – supervizoři v individuální praxi. Pokud se rozhodnete pro jejich služby, stanou se vašimi průvodci a poskytnou vám potřebnou podporou při nácviku technik.

Máte dotazy? Napište nám!

2 + 5 =