Dornova Metoda Zvířata

Andrea Dunová

Při práci s tělem lidí i zvířat objevujeme zapomenuté dovednosti a moudrosti našich předků. Objevujeme jednoduchost a hloubku v činnostech, které odedávna patřily k běžnému životu. Žít v souladu s přírodou, vnímat její rytmy bylo pro lidi stejně přirozené jako znát a respektovat potřeby těla, umět léčit neduhy, ošetřovat zranění a udržovat zdraví. K těmto znovunalezeným dovednostem patří i terapie, která pomáhá lidem i zvířatům přirozenou cestou navracet kosti a klouby do správné polohy.

Kurzy a SeminářeO Dornově metodě

Dornova metoda pro zvířata

Staňte se certifikovaným terapeutem

 

Po absolvování kurzu Dornovy metody pro lidi v roce 2006 jsem se začala zabývat jejím použitím u zvířat. Na základě znalostí anatomických, osteopatických a zejména praktických dovedností jsem postupně vypracovala techniku hmatů a metodiku Dornovy metody pro zvířata. Ta se dostávala do povědomí majitelů i veterinárních lékařů. V roce 2012 jsme uspořádali první kurz a udělali první krok ke vzniku České školy Dornovy metody pro zvířata. Ta byla založena v roce 2013 a od té doby se neustále vyvíjí a zvyšuje své kvality.

Dornova metoda

Jemná manuální technika, která ošetřuje opěrný aparát a reguluje chybná postavení kostí a kloubů v těle. Tato terapie se provádí při pohybu ošetřovaného. Pohybem se zapojí do činnosti svalový aparát. Svaly za pohybu nevytvářejí ochranu, ale aktivně spolupracují. Sval se upíná prostřednictvím šlachy na kost nebo z ní odstupuje. Při práci svalů je zapojena do pohybu i celá kosterní soustava. Aktivní pohyb umožní terapeutovi přirozenou manipulaci s tělem ošetřovaného. Jemným tlakem prstů či dlaně působí na kosti a klouby. Navrací a usazuje je do správné polohy.

Škola Dornovy metody

Záměrem České školy Dornovy metody pro zvířata je nabídnout možnost komplexního vzdělávání na kurzech, seminářích i v praktickém výcviku. Umožnit získání znalostí o anatomii opěrného aparátu zvířat a pochopit jeho funkci. Osvojit si Dornovu metodu a naučit se ji provádět v praxi. Naučit se ošetřovat zdravá zvířata ve výcviku, sportu a pracovním vytížení, ale také zvířata s omezením funkce opěrného aparátu. Naučit se přístupu a zacházení se zvířetem při ošetření Dornovou metodou s pochopením hlubších souvislostí zvířecího těla a psychiky.

Kurzy a semináře

Vzdělávání majitelů považujeme za nejúčinnější způsob, jak pomáhat zvířatům. Znalý a otevřený majitel zvířete se naučí se rozumět svému zvířeti a také ho ošetřovat. Jako lektoři máme odborné veterinární vzdělání. Předáváme nejen hmatovou techniku, ale zejména učíme principu terapie. Učíme nejen JAK? ale hlavně PROČ? S našimi žáky udržujeme kontakty i po kurzu. Nezůstanou sami na své otázky, ale pomoc a rady mohou hledat v síti terapeutů, kteří si vzájemně pomáhají. Tato síť je aktivní nejen na sociálních sítích, ale také v osobních kontaktech.