SEMINÁŘE DORNOVY METODY ZVÍŘATA

Staňte se certifikovaným terapeutem

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN?

Semináře Dornovy metody pro koně, psy i malá zvířata jsou určeny laikům i odborníkům a jsou otevřeny všem lidem, kteří si chtějí prohloubit již získané znalosti o funkci opěrného aparátu a praktické dovednosti. Základním předpokladem je absolvování základního kurzu.

PRŮBĚH SEMINÁŘE

Pracovní semináře probíhají od nedělního odpoledne, do pondělního podvečera. Neděle je ve znamení opakování  – lektoři provedou praktickou ukázku terapie s podrobným komentářem. Večer se hodnotí praxe, kontroluje se správné vyplňování formulářů, probíhá diskuze. Pondělní den je určen výhradně praxi, procvičování techniky a učení se novým hmatům. Nazávěr proběhne předání certifikátů všem úspěšným absolventům. Pokud absolvent pracovního semináře prokáže dovednost a způsobilost, je pozván k možnosti asistence na základních kurzech Dornovy metody-zvířata.

PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE

Cena seminářů Dornovy metody pro zvířata je 3000 Kč (120 Euro). Stravování ani ubytování není v ceně semináře. Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, včetně platebních údajů. Podrobné údaje o semináři a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před seminářem.

Praha - Toulcův Dvůr

www.toulcuvdvur.cz
Datum: 17.-18. listopad 2019
Zaměření: psi
Ubytování: ANO

ZÁZEMÍ PRO ÚČASTNÍKY

Ubytování i stravu zajišťujeme na základě Vámi vyplněné přihlášky a většinou je realizováno v ubytovacích zařízeních, rančích nebo hostelech a je limitované počtem osob. Proto není v našich silách ani kapacitách těchto zařízení Vám poskytovat ubytování pro rodinné příslušníky, kteří nejsou účastníky semináře. Stejně tak není možné poskytovat ubytování v pokojích po jednom.

Pokud máte tyto zvýšené požadavky, bude potřeba, abyste si zařídili ubytování v blízkosti konání semináře sami.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Jaká je cena semináře a jak probíhá platba?

Cena semináře konaného v ČR je 3000Kč, semináře mimo ČR 120EUR.

Platba probíhá dle Obchdoních podmínek uvedených zde.

Kdo se může semináře zůčastnit?

Základní podmínkou pro účast na semináři je zdravotní a psychická způsobilost lidí i zvířat. Seminář je poměrně náročný jak na soustředění, tak i na fyzický výkon.

Věková hranice je stanovena na 18 let. Zájemci ve věku 15-18 let se mohou semináře účastnit pouze v doprovodu dospělých, kteří jsou buď absolventy našeho semináře, nebo se jej účastní zároveň s nezletilým zájemcem. Osoby mladší 15 let se semináře účastnit nemohou.

Jak se můžu na seminář přihlásit?

Stačí vyplnit elektronickou přihlášku a je to. Po obdržení přihlášky Vám bude ze systému automaticky zaslán e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, jak dále postupovat.

Podrobné údaje o semináři a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před seminářem vše přihlášeným, kteří uhradili zálohu.

Jaká je zodpovědnost účastníka semináře?

Účastník je po celou dobu semináře plně zodpovědný za své zvíře, je vybaven vodítkem a popřípadě náhubkem, zajišťuje krmení, vodu a místo k odpočinku. V případě potřeby zajistí klec nebo boudičku. Samozřejmostí je úklid exkrementů.

S ohledem na ostatní účastníky semináře není dovolena účast hárajícím fenám.

V případě, že zvíře způsobí v průběhu semináře škodu na pronajatých prostorách či ubytovacím zařízení, majitel je ze zákona povinen škodu nahlásit a uhradit.

Obdrží účastník nějaké osvědčení?

Účastník semináře, který splnil všechny podmínky SEMINÁŘE, obdrží Certifikát o absolvování pracovního semináře.

Jaké jsou další možnosti vzdělávání?

Pokud absolvent pracovního semináře prokáže potřebné dovednosti a způsobilost, může být pozván k asistenci na základních kurzech Dornovy metody-zvířata. Účast na těchto asistencích je zdarma.

Může se můj pes zúčastnit kurzu, když má zdravotní omezení?

Zvíře, které se kurzu účastní jako model, musí být zdravotně způsobilé. Majitel dodržuje kontraindikace pro ošetření Dornovou metodou (viz. Kontraindikace). S případnými zdravotními omezeními zvířete seznámí lektory ještě před počátkem kurzu prostřednictvím e-mailu.

Není vhodná účast štěňat, mladších 18 měsíců. Důvodem není omezení zdravotní, ale psychická nezpůsobilost mladých psů.

Máte dotazy? Napište nám!

11 + 6 =