KURZY DORNOVY METODY ZVÍŘATA

Staňte se certifikovaným terapeutem

Vzdělávání majitelů považujeme za nejúčinnější způsob, jak pomáhat zvířatům. Znalý a otevřený majitel zvířete se naučí se rozumět svému zvířeti a také ho ošetřovat. Jako lektoři máme odborné veterinární vzdělání. Předáváme nejen hmatovou techniku, ale zejména učíme principu terapie. Učíme nejen JAK? ale hlavně PROČ? S našimi žáky udržujeme kontakty i po kurzu. Nezůstanou sami na své otázky, ale pomoc a rady mohou hledat v síti terapeutů, kteří si vzájemně pomáhají. Tato síť je aktivní nejen na sociálních sítích, ale také v osobních kontaktech.

Terapeuti Dornovy metody tvoří jedinečnou terapeutickou komunitu, která slouží nejen k samotné terapeutické práci, ale také pomáhá zvířatům v nouzi, poskytuje zdarma terapie v útulcích, v depozitech i majitelům asistenčních psů. Kurzy jsou jednou z možností, jak získat nové informace, naučit se novým dovednostem a poznat nové lidi.

POČÁTEK

Všichni účastníci kurzu stojí na startovací čáře v jedné řadě a je před nimi běh do neznámého terénu. Není důležité, kdo kolik má znalostí, kdo jak má „nasaháno“ .Důležitý je záměr být otevřený novým informacím a chuť pracovat.

Aktivita a zvídavost

Kdo se ptá, ten se dozví. Na našich kurzech Vám rádi odpovíme na Vaše otázky. Je pro nás důležité, abyste chápali a rozuměli teorii i praktické části. Po celou dobu kurzu jsme pro Vás a rádi se s Vámi podělíme o naše znalosti a zkušenosti, které jsme získávali mnoho let.

Osobní růst

Záměrem nás lektorů je obohatit Vás o nové informace a dovednosti, které Vám otevřou dveře k další práci se zvířecím tělem i duší. Pokud Vás dokážeme naším přístupem a prací motivovat, jsou Vám otevřeny cesty k dalšímu vzdělávání na našich kurzech a seminářích.

KOMU JE KURZ URČEN?

Kurzy Dornovy metody pro koně, psy i malá zvířata jsou určeny laikům i odborníkům a jsou otevřeny všem lidem, kteří se chtějí seznámit s funkcí opěrného aparátu, získat nový pohled na funkci těla v pohybu a porozumět zacházení se zvířaty s respektem a citem. Kurzy jsou určeny všem, kteří si chtějí preventivně ošetřovat svého zvířecího kamaráda, ale také otevírají možnost pracovního i profesního růstu.

PRŮBĚH KURZU

Kurzy probíhají od pátečního večera, do nedělního odpoledne. V pátek začínáme vzájemným vyladěním se, seznámením se a teorií. Vysvětlíme si princip Dornovy metody a základní zásady jejího použití, povíme si o etice terapie a bezpečném zacházení se zvířaty. Po večeři je první fáze nácviku a vysvětlení pomocí praktických ukázek a práce s kostrou.

Sobotní dopoledne je věnováno teorii, naučíme se orientovat ve skriptech, probereme anatomii kostry zvířat i opěrného aparátu, nejčastější nemoci opěrného aparátu, indikace a kontraindikace. Po obědě začíná praktická část, která obsahuje nácvik metodiky Dornovy metody a její provedení na zvířeti. Večer pak probíhá promítání RTG snímků, diskuze o případech našich pacientů a sdílení zážitků z praxe.

Nedělní dopoledne se opět pilně učíme hmatovou techniku. Teprve po obědě už necháme zvířata odpočívat a probíráme teorii baňkování. U zvířat, u kterých je vhodné doplnit hmatovou techniku Dornovy metody i použitím baněk, provedeme praktickou ukázka baňkování.

Nazávěr proběhne předání certifikátů všem úspěšným absolventům.

PLÁNOVANÉ KURZY DORNOVY METODY

Cena kurzů Dornovy metody pro zvířata je 6000 Kč (240 Euro). Stravování ani ubytování není v ceně kurzu. Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, včetně platebních údajů. Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem. Začátek kurzu je vždy v pátek v 17 hodin, ukončení v neděli odpoledne.

UPOZORNĚNÍ

Nové termíny kurzů Dornovy metody  a Osteodynamiky jsou vypsány na našich nových webových stránkách www.institutzdravizvirat.cz.

Kurzy vypsané zde jsou stále platné!

Kroměříž

Tauferova SOŠ
Datum: 6-7. ledna 2020
Zaměření: psi

Praha - Toulcův Dvůr

www.toulcuvdvur.cz
Datum: 28. únor – 1. březen 2020
Zaměření: psi
Ubytování: ANO

Ostrava

Datum: 17.-19. ledna 2020
Zaměření: psi
Ubytování: NE

Lanškroun

Datum: 6-8. března 2020
Zaměření: psi

Praha - Toulcův Dvůr

www.toulcuvdvur.cz
Datum: 24.-26. leden 2020
Zaměření: psi
Ubytování: ANO

KURZY OSTEODYNAMIKY A PSYCHOLOGIE

Cena kurzů je 6000 Kč (240 Euro). Stravování ani ubytování není v ceně kurzu. Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, včetně platebních údajů. Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem.

Osteodynamika Level 1

Havířov

Základní techniky k ošetření fasciálních řetězců
Kurz je určen pro absolventy kurzu Dornovy metody pro psy
Pro náročnost kurzu je nácvik technik bez zvířat

Datum: 13.-15. prosinec 2019
Začátek od 10:00
Ubytování: ANO

Osteodynamika Level 2

www.toulcuvdvur.cz

Rozšířené techniky k ošetření fasciálních řetězců a lymfatického systému psů
Kurz je určen pro absolventy kurzu Osteodynamika Level 1

Datum: 10.-12. leden 2020
Začátek v 16:00
Ubytování: ANO

Osteodynamika Level 1

www.toulcuvdvur.cz
Datum: 7.-9. únor 2020
Začátek v 10:00
Ubytování: ANO

Aplikovaná psychologie

Vojkovice, Pivovar U Koníčka
Datum: 4.-5. leden 2020
Ubytování: Ano (vlastní karimatka, spacák)

Osteodynamika Level 2

www.toulcuvdvur.cz

Rozšířené techniky k ošetření fasciálních řetězců a lymfatického systému psů
Kurz je určen pro absolventy kurzu Osteodynamika Level 1

Datum: 14.-16. únor 2020
Začátek v 16:00
Ubytování: ANO

ZÁZEMÍ PRO ÚČASTNÍKY

Ubytování i stravu zajišťujeme na základě Vámi vyplněné přihlášky a většinou je realizováno v ubytovacích zařízeních, rančích nebo hostelech a je limitované počtem osob. Proto není v našich silách ani kapacitách těchto zařízení Vám poskytovat ubytování pro rodinné příslušníky, kteří nejsou účastníky kurzu. Stejně tak není možné poskytovat ubytování v pokojích po jednom.

Pokud máte tyto zvýšené požadavky, bude potřeba, abyste si zařídili ubytování v blízkosti konání kurzu sami.

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Jaká je cena kurzu a jak probíhá platba?

Cena kurzu konaného v ČR je 6000Kč, kurzu mimo ČR 240EUR.

Platba probíhá dle Obchdoních podmínek uvedených zde.

Kdo se může kurzu zůčastnit?

Základní podmínkou pro účast na kurzu je zdravotní a psychická způsobilost lidí i zvířat. Kurz je poměrně náročný jak na soustředění, tak i na fyzický výkon.

Věková hranice je stanovena na 18 let. Zájemci ve věku 15-18 let se mohou kurzu účastnit pouze v doprovodu dospělých, kteří jsou buď absolventy našeho kurzu, nebo se jej účastní zároveň s nezletilým zájemcem. Osoby mladší 15 let se kurzu účastnit nemohou.

Jak se můžu na kurz přihlásit?

Stačí vyplnit elektronickou přihlášku a je to. Po obdržení přihlášky Vám bude ze systému automaticky zaslán e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, jak dále postupovat.

Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem vše přihlášeným, kteří uhradili zálohu.

Může se můj pes zúčastnit kurzu, když má zdravotní omezení?

Zvíře, které se kurzu účastní jako model, musí být zdravotně způsobilé. Majitel dodržuje kontraindikace pro ošetření Dornovou metodou (viz. Kontraindikace). S případnými zdravotními omezeními zvířete seznámí lektory ještě před počátkem kurzu prostřednictvím e-mailu.

Není vhodná účast štěňat, mladších 18 měsíců. Důvodem není omezení zdravotní, ale psychická nezpůsobilost mladých psů.

Jaká je zodpovědnost účastníka kurzu?

Účastník je po celou dobu kurzu plně zodpovědný za své zvíře, je vybaven vodítkem a popřípadě náhubkem, zajišťuje krmení, vodu a místo k odpočinku. V případě potřeby zajistí klec nebo boudičku. Samozřejmostí je úklid exkrementů.

S ohledem na ostatní účastníky kurzu není dovolena účast hárajícím fenám.

V případě, že zvíře způsobí v průběhu kurzu škodu na pronajatých prostorách či ubytovacím zařízení, majitel je ze zákona povinen škodu nahlásit a uhradit.

Obdrží účastník nějaké osvědčení?

Účastník, který splnil všechny podmínky kurzu, obdrží Certifikát o absolvování kurzu Dornovy metody – zvířata.

Jaké jsou další možnosti vzdělávání?

Absolventi základních kurzů mají možnost pokračovat v dalším vzdělávání na seminářích Dornovy metody nebo Osteodynamiky.

JE MOŽNÉ ZVLÁDNOUT TECHNIKU PRO KONĚ I PSY V JEDNOM KURZU?

Na kombinovaných kurzech pro psy i koně je společná teoretická část. V praktické části kurzu je možné pracovat POUZE s jedním zvoleným zvířetem. K získání praktických dovedností a procvičení metodiky Dornovy metody u druhého zvířete slouží pracovní semináře.

Tento postup jsme zvolili proto, abyste se dokázali ponořit do hloubky jedné techniky, protože ta je u koní a psů rozdílná.

Máte dotazy? Napište nám!

5 + 6 =