KURZY DORNOVY METODY ZVÍŘATA

Staňte se certifikovaným terapeutem

UPOZORNĚNÍ

Nové termíny kurzů Dornovy metody  a Osteodynamiky jsou vypsány na našich nových webových stránkách www.institutzdravizvirat.cz.

Vzdělávání majitelů považujeme za nejúčinnější způsob, jak pomáhat zvířatům. Znalý a otevřený majitel zvířete se naučí se rozumět svému zvířeti a také ho ošetřovat. Máme odborné veterinární vzdělání a předáváme nejen odborné informace, hmatovou techniku, ale zejména učíme principu terapie. Učíme nejen JAK? ale hlavně PROČ? S našimi žáky udržujeme kontakty i po kurzu. Všichni jsme součástí jedinečné komunity manuálních terapeutů, ve které sdílíme informace, rady, zkušenosti a vzájemně si pomáháme a podporujeme se. Tato komunita je aktivní nejen na sociálních sítích, ale také v osobních kontaktech. 

Kurzy jsou jednou z možností, jak získat nové informace, naučit se novým dovednostem a poznat nové lidi.

POČÁTEK

Všichni účastníci kurzu stojí na startovací čáře v jedné řadě a je před nimi běh do neznámého terénu. Není důležité, kdo kolik má znalostí, kdo jak má „nasaháno“. Důležité je být otevřený novým informacím a mít chuť pracovat.

Aktivita a zvídavost

Kdo se ptá, ten se dozví. Na našich kurzech vám rádi odpovíme na vaše otázky. Je pro nás důležité, abyste chápali a rozuměli teorii i praktické části. Po celou dobu kurzu jsme pro vás a rádi se s vámi podělíme o naše znalosti a zkušenosti, které jsme získávali mnoho let.

Osobní růst

Záměrem nás lektorů je obohatit vás o nové informace a dovednosti, které vám otevřou dveře k další práci se zvířecím tělem i duší. Pokud vás dokážeme naším přístupem a prací motivovat, jsou vám otevřeny cesty k návaznému vzdělávání na dalších kurzech a seminářích.

KOMU JE KURZ URČEN?

Kurzy Dornovy metody pro koně, psy i malá zvířata jsou určeny laikům i odborníkům a jsou otevřeny všem lidem, kteří se chtějí seznámit s funkcí opěrného aparátu, získat nový pohled na funkci těla v pohybu a porozumět zacházení se zvířaty s respektem a citem. Kurzy jsou určeny všem, kteří si chtějí preventivně ošetřovat svého zvířecího kamaráda, ale také otevírají možnost pracovního i profesního růstu.

PRŮBĚH KURZU

Kurzy probíhají od pátečního odpoledne do nedělního odpoledne. V pátek začínáme vzájemným vyladěním se, seznámením se a teorií. Vysvětlíme si princip Dornovy metody a základní zásady jejího použití, povíme si o etice terapie a bezpečném zacházení se zvířaty. V druhé části proběhne první praktická část s nácvikem manuálních technik, praktické ukázky a práce s kostrou.

Sobotní dopoledne je věnováno teorii, naučíme se orientovat ve skriptech, probereme anatomii kostry zvířat i opěrného aparátu, nejčastější nemoci opěrného aparátu, indikace a kontraindikace. Po obědě začíná praktická část, která obsahuje nácvik metodiky Dornovy metody a její provedení na zvířeti. Večer pak probíhá promítání RTG snímků, diskuze o případech našich pacientů a sdílení zážitků z praxe.

Nedělní dopoledne se opět pilně učíme hmatovou techniku. Po obědě už necháme zvířata odpočívat a probíráme teorii doplňkových technik a managment péče o zvíře po terapiích. Na závěr proběhne předání certifikátů všem úspěšným absolventům.

PLÁNOVANÉ KURZY DORNOVY METODY

Cena Cena kurzů Dornovy metody pro zvířata je 8000 Kč. Stravování ani ubytování není v ceně kurzu. Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, včetně platebních údajů. Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem.

KURZY OSTEODYNAMIKY A PSYCHOLOGIE

Cena kurzů je 8000 Kč. Stravování ani ubytování není v ceně kurzu. Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, včetně platebních údajů. Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem.

ZÁZEMÍ PRO ÚČASTNÍKY

Ubytování zajišťujeme na základě vámi vyplněné přihlášky pouze na označených kurzech. Ubytování je realizováno v ubytovacích zařízeních, rančích nebo hostelech a je limitované počtem osob. Proto není v našich silách ani kapacitách těchto zařízení vám poskytovat ubytování pro rodinné příslušníky, kteří nejsou účastníky kurzu. Stejně tak není možné poskytovat ubytování v pokojích po jednom. Pokud máte tyto zvýšené požadavky, bude potřeba, abyste si zařídili ubytování v blízkosti konání kurzu sami.

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Musím mít odborné veterinární nebo zemědělské vzdělání?

Ne. Pokud máte jakékoliv středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a jste ochotni naladit mozek na příjem nových informací i dovedností, máte skvěle našlápnuto.

Jaké odborné materiály si mám přečíst ještě před kurzem?

Konkrétní informace a naladění se na tón kurzu najdete v knížce Dornova metoda pro zvířata. Pokud si ji objednáte na tomto webu, najdete v ní i věnování a podpis a zároveň nás autory podpoříte.

Musím absolvovat kurzy v určeném pořadí?

Ano. Kurzy jsou návazné a postupně rozšiřují a prohlubují informace a dovednosti. Základem je kurz Dornovy metody pro zvířata, následuje Osteodynamika I a Aplikovaná psychologie. Dále se můžete rozhodnout pro specializaci pro koně nebo malá zvířata, ale opět v určeném pořadí.

Může se můj pes zúčastnit kurzu, když má zdravotní omezení?

Pes, účastnící se kurzu musí být zdravotně způsobilý. S případnými zdravotními omezeními zvířete je nutné seznámit lektory ještě před počátkem kurzu prostřednictvím e-mailu.

Je účast na kurzu vhodná pro štěňata?

Ne, není vhodná účast štěňat mladších 18 měsíců. Důvodem není omezení zdravotní, ale velká psychická zátěž pro mladé psy.

Může se kurzu zúčastnit každý?

Dobře zvažte zdravotní a psychickou způsobilost svoji i zvířete, se kterým se kurzu účastníte. Kurz je poměrně náročný na soustředění i na fyzický výkon.

Je účast na kurzu povolená hárající feně?

S ohledem na ostatní účastníky kurzu není dovolena účast hárajícím fenám.

Jaká je věková hranice pro účast na kurzu?

Věková hranice je stanovena na 18 let. Zájemci ve věku 15-18 let se mohou kurzu účastnit pouze v doprovodu dospělých, kteří se jej účastní zároveň s nezletilým zájemcem. Osoby mladší 15 let se kurzu účastnit nemohou.

Jak se můžu na kurz přihlásit?

Vyplníte a odešlete elektronickou přihlášku. Po obdržení přihlášky vám bude ze systému automaticky zaslán e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, jak dále postupovat.

Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem všem přihlášeným, kteří uhradili kurzovné.

Jaké mám povinnosti jako účastník kurzu?

Po celou dobu kurzu jste plně zodpovědní za své zvíře, jste vybaveni vodítkem, popřípadě náhubkem, zajišťujete krmení, vodu a místo k odpočinku. Dodržujete pravidla pohybu psů v místě pořádání kurzu a ve skupině. V případě potřeby zajistíte klec nebo boudičku. Samozřejmostí je úklid exkrementů.

V případě, že zvíře způsobí v průběhu kurzu škodu na pronajatých prostorách či ubytovacím zařízení, jste ze zákona povinni škodu nahlásit a uhradit.

Obdržím jako účastník kurzu nějaké osvědčení?

Pokud splníte všechny podmínky kurzu, obdržíte certifikát o absolvování kurzu. Pokud se rozhodnete pro absolvování všech modulů a závěrečných zkoušek, obdržíte odpovídající certifikát nebo Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Více informací najdete na webu www.institutzdravizvirat.

Je možné zvládnout techniku pro koně i pro psy v jednom kurzu?

Na kombinovaných kurzech pro psy i koně je společná teoretická část. V praktické části kurzu je možné pracovat POUZE s jedním zvoleným zvířetem. K získání praktických dovedností a procvičení metodiky Dornovy metody u druhého zvířete slouží pracovní semináře.

Tento postup jsme zvolili proto, abyste se dokázali ponořit do hloubky jedné techniky, protože ta je u koní a psů rozdílná.

Mohu se účastnit kurzu pro psy bez psa?

Ne. Není v našich možnostech zajišťovat účastníkům psího partnera pro výuku.

Mohu se účastnit kurzu pro koně bez koně?

Ano. Kurzy pro koně mají zajištěné zapůjčení koní pro výuku.

Máte dotazy? Napište nám!

11 + 5 =