Andrea Dunová

Certifikovaný lektor Dornovy metody pro zvířata
 

Uvědomuji si čím dál víc propojení všeho se vším a vědomě se snažím žít a tvořit tak, abych byla malinkým dílkem prospěšná lidem, zvířatům i planetě Zemi.

www.andreadunova.cz

NAPSALA JSEM TŘI KNIHY O PSECH

Proč o psech? Žiji s nimi. Vracím jim zdraví pomocí doteků. Jsou věčnou inspirací. Jsou učitelé. Život s nimi je zábavný. Jsou pravdiví, nekecají o tom, že vás opravdu milují, ale opravdu milují. Jsou opravdoví, nejsou virtuálními Přáteli na sociálních sítích, ale opravdu stojí vedle vás. Bolí mě, jak moc jim my lidé dokážeme ubližovat a jak málo jim rozumíme. Píšu o psech pro sebe, abych si ujasnila spoustu věcí, které bych měla vědět pro lepší život psů. Zvu vás k počtení. Přidáte se?

„ČLOVĚK A PES“

Výpravná kniha pro děti i dospělé, pro všechny, kteří berou život se zvířecím kamarádem vážně. Srozumitelný a přehledně členěný text a otextované fotky s komentáři psů vás pobaví, rozesmějí a občas i vezmou za srdce. Kniha nám připomene propojenost světa lidí a zvířat a fakt, že jsme bytosti se stejnými emocemi, vnímáním bolesti i radosti a se stejným právem na důstojný život. Knihu jsme vydali díky sponzorským darům v roce 2018.

Kvalitně zpracovaná metodika a vysoce profesionální přístup Andrey Dunové vede k zájmu o tuto metodu nejen mezi laiky, kteří se učí preventivní péči o své zvíře, ale je přijímána zejména v odborných kruzích. Veterinárními lékaři a odborníky jsou informace o principu Dornovy metody vnímány jako možnost praktického rozšíření znalostí a zejména aplikace této metody v praxi.
Moravskoslezský deník

Komunikační schopnosti Andrey Dunové a její výklad principu metodiky Dornovy metody a funkce opěrného aparátu se těší zároveň i zájmu médií. O Dornově metodě bylo již natočeno několik úspěšných reportáží, které měly kladný ohlas veřejnosti.
Veronika Hájková

novinářka, redaktorka a spisovatelka

Dosažené vzdělání

1982 – 1986

Studium na střední zemědělské škole, obor veterinární v Kroměříži

1992

Akreditovaný kurz masáží a následné doplňování vzdělání na dalších kurzech a seminářích
(reflexní terapie, lymfatické masáže, aromaterapie, baňkování, kinesiotaping a jiné)

1997 – 1998

Studium na Institutu pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví v Brně

1998

Atestace z lékařské mikrobiologie, parazitologie a virologie

2006

Kurz Dornovy metody
(lektoři MgA. Zuzana Prouzová, Jozef Púry)

2009 – 2010

Kurz kraniosakrální osteopatie pro lidi.
(mezinárodně akreditovaný lektor Radel Neškrabal)

2014

Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch I level, The Canin Touche I level
(lektorka MVDr. Ivana Ruddock)

2015

Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch II level, The Canin Touch II level
(lektorka MVDr. Ivana Ruddock)

2016

Odborné semináře Kraniosakrální osteopatie a psychoterapie
(lektoři R.Neškrabal, P. Odstrčil, M.Boxhal)

2017 – 2018

Viscerální manipulace I-IV, výcvik v osteopatických fasciálních technikách se zaměřením na ošetření orgánů
(lektor: Bc. Alena Zapletalová, žákyně J. P. Barrala)

2016 – 2018

Osobní koučing v oblasti osobnostního rozvoje terapeuta (Psychoterapeut Petr Odstrčil)

2018 – 2019

Práce s neurálními strukturami (Bc.Alena Zapletalová, Doc.MUDr.Petr Zach CSc.)

2019

Profesní kvalifikace: Lektor dalšího vzdělávání; Asociace vzdělávání dospělých ČR, z.s.
Aplikovaná psychologie; Základy obecné psychologie a psychologie osobnosti (PhDr.Ing.Ludmila Malinová MBA )

Integrating scar tissue into the fascial web; Zapojení zjizvené tkáně do fasciální sítě (Sharon Wheeler, Robert Schleip)

2022

Složení státem uznané zkoušky k získání Profesní kvalifikace v oboru Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R.

Profesní postup

1986 – 1992

Zaměstnanec Krajské veterinární správy

1993 – 2007

Zaměstnanec Zdravotního ústavu Ostrava, Centrum mikrobiologie a parazitologie Ostrava

2006

Doporučený terapeut Dornovy metody

2006

Postupně vyvíjí metodiku Dornovy metody pro zvířata

2008

Zakládá spolu s manželem Martinem Centrum celostní péče Archa

2008

Postaví na nohy prvního ochrnutého psa pomocí Dornovy metody pro zvířata

2011

Stává se Akreditovaným lektorem Dornovy metody PLUS pro pracovní semináře – Workshopy
(akreditace byla udělena Mezinárodně akreditovaným lektorem MgA. Zuzanou Prouzovou)

2012

Zakládá spolu s manželem Martinem Českou školu Dornovy metody pro zvířata a uspořádá první kurz pro koně i psy

2012

Vytvoření vlastní manuální techniky s názvem OSTEODYNAMIKA

2013

Získává ochrannou známku na DORNOVA METODA – ZVÍŘATA

2013

Získává pro kurzy Dornova metoda – zvířata Certifikát ISO 9001:2009 ČNS Systém managementu kvality pro Mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti při realizaci Dornovy metody – zvířata

2014

Od počátku roku pořádá pravidelně přednášky a lektoruje kurzy a pracovní semináře Dornovy metody-zvířata na Českých i Slovenských vysokých školách

2015

Od počátku roku lektoruje kurzy a přednáší Dornovu metodu – zvířata na Tauferově střední odborné škole veterinární, tyto kurzy jsou zařazeny jako součást dalšího vzdělávání středoškoláků, kterým rozšiřují a prohlubují poznatky o opěrném aparátu v oboru fyzioterapie zvířat pro praktické využití v praxi.

2015

Od počátku roku se stává externím spolupracovníkem Veterinární kliniky Life Havířov

2016

Vydala knihu DORNOVA METODA PRO ZVÍŘATA

2016

Vydala ojedinělý pracovní plakát PATOFYZIOLOGIE OPĚRNÉHO APARÁTU PSA

2016

Vydala knihu O ČEM SNÍ HOLČIČKY Z MNOŽÍREN

2016

Zakládá profesní Asociaci manuálních terapeutů zvířat, z.s.

2016

Zakládá spolek Zdraví pro zvířata z.s.

2017

Zahajuje vzdělávací projekt ČLOVĚK A PES pro děti na základních školách

2018

Autorská technika OSTEODYNAMIKA získává slovní ochrannou známku

2018

Vydává knihu ČLOVĚK A PES

2019

Zakládá první vzdělávací Institut zdraví zvířat s.r.o.

2019

Vydává PROFESNÍ KNÍŽKU

2020

Vedoucí týmu Institutu zdraví zvířat s.r.o. k získání Autorizované osoby a oprávnění pořádat státem uznané zkoušky k získání Profesní kvalifikace v oboru Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R

2019 – 2022

Vedoucí týmu Institutu zdraví zvířat s.r.o. k vytvoření a realizaci nových státem uznaných Profesních kvalifikací v oboru Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat 41-138-M