VÝSTAVA ČLOVĚK A PES

Zástupci Knihovny v Havířově a Magistrátu města Havířova požádali o vytvoření výstavy a uspořádání přednášky ke Dni Země NA TÉMA Vztah člověka a psa. Dopoledne proběhly i besedy se školáky. Děti shlédly dokumenty o psech a navázali jsme besedou o přístupu ke...

Host dne

Rozhovor pro televizi Polar o Dornově metodě a také o projektu ČLOVĚK A PES, který se stává součástí výuky na Základních školách v Havířově. Reportáž zde.

PSI NEJSOU ODPADKY!

Reportáž televize Polar o způsobu zacházení se psy. Po Naději, která byla nalezena v třídírně odpadů s rozdrcenými končetinami, jde o další případ psa, vyhozeného do kontejneru. Alarmující je skutečnost, že oba psi byli nalezeni ve stejné lokalitě a jsou si velmi...