Dornova metoda pro zvířata

Jemná manuální technika

Dornova metoda je technika manuální, která se ale zároveň snaží respektovat i hluboké přírodní zákonitosti. V přístupu k tělu živého tvora je zapotřebí velké pokory. Vždy je před námi jedinečná bytost se svými potřebami a naladěním, což by měl terapeut citlivě vnímat. Dornova metoda je nediagnostická, celotělová a celostní terapie. Ošetřuje všechny klouby v těle bez zaměření se na problémové místo.

HISTORIE DORNOVY METODY PRO ZVÍŘATA

Díky panu Dornovi je tato metoda známá jako terapie humánní. Ale protože se pan Dorn naučil její základy od koňského léčitele, bylo načase znovuobjevit zapomenuté dovednosti a vrátit této dávné metodě život.

Vzhledem k rozdílům v anatomii mezi člověkem a zvířetem, rozdílům v pohybu a držení těla nelze použít lidskou Dornovu metodu pro ošetření zvířat. Lidé jsou dvojnožci a stojí zpříma, páteř je zakřivena do tvaru S. Zvířata stojí na čtyřech končetinách a jejich páteř má tvar oblouku. Liší se i biomechanika kloubů a zatížení končetin. Zkušenosti s Dornovou metodou u lidí a odborné veterinární vzdělání, zejména znalost anatomie, mi umožnily rozšířený pohled na opěrný aparát obratlovců. Na základě této humánní metody jsem vypracovala metodiku pro ošetření zvířat. Technika hmatů vznikala několik let, postupně se vyvíjela i metodika. Z úcty k práci a odkazu pana Dorna jsem ponechala název s jeho jménem, jen jsem doplnila o slovo zvířata.

Hmaty a postup při ošetření jsou tedy plně přizpůsobeny zvířatům. Dornova metoda u jednotlivých druhů zvířat musí respektovat velikost a stavbu těla. S koněm pracujeme jinak, než se psem, kočkou nebo fretkou. Princip Dornovy metody, tedy ošetření celého těla probíhající za přirozeného pohybu, zůstal zachován. U zvířat musí pohyb vyvinout terapeut, zvíře nedokáže cíleně rozpohybovat ošetřovaný kloub. Prsty a dlaněmi je vyvíjen tlak na kost či kloub. Jediným nástrojem terapeuta jsou citlivé ruce.

Při jakékoli změně zdravotního stavu provádí diagnózu spolupracující veterinární lékař, který je obeznámen s principy Dornovy metody a tuto metodu neznevažuje. Ten po vyhodnocení zdravotního stavu vyloučí kontraindikace, pro které nemůže být zvíře ošetřeno.

OŠETŘENÍ POMOCÍ DORNOVY METODY PRO ZVÍŘATA

Nejúčinnější je vždy prevence. Ošetření opěrného aparátu je u zdravého jedince příjemné a pravidelná kontrola předchází mechanickému poškození a předčasnému opotřebení chrupavek a kloubů. Problémy s pohybovým aparátem nemusejí znamenat nemoc. Mohou jen signalizovat chybné postavení kostí. Proto je nezbytné a důležité před každým ošetřením zhodnotit zdravotní stav zvířete. Jsou stavy či nemoci, kdy je provedení Dornovy metody zcela vyloučeno. Jedná se o nemoci, které zasáhnou celý organismus nebo jde o vážné poškození kostí a kloubů. Zvíře, které vykazuje bolestivost nebo změny pohybu musí vyšetřit spolupracující veterinární lékař, který je obeznámen s principy Dornovy metody.

DÉLKA A ČETNOST TERAPIE

Dornova metoda nevytváří závislé pacienty. Ošetření zvířete trvá hodinu, není vhodné zvíře více zatěžovat (ošetření probíhá vždy za přítomnosti majitele). Po první terapii následuje kontrola, časové rozmezí určí terapeut dle potřeby. Pokud se podaří vrátit kosti v kloubech do správné polohy a uvolnit pojivové tkáně, nastane úleva a další návštěvy jsou už preventivní. Četnost ošetření závisí na aktivitě a zatížení zvířete. Majitel je poučen o principech Dornovy metody a na něm taky záleží, kdy se rozhodne podle stavu zvířete pro další terapii. Vždy záleží na aktuálním stavu zvířete. Pokud je zdravotní stav a projev zvířete v pořádku, doporučujeme preventivní ošetření 1-2x ročně.

KONTRAINDIKACE PRO DORNOVU METODU PRO ZVÍŘATA

Kdy Dornovu metodu provádět nelze nebo jen s výrazným omezením:

  • vysoká teplota a celková změna základních životních funkcí
  • porušená kůže, rány, vředy
  • nervová onemocnění v akutním stadiu
  • akutní zánětlivé stavy, virová a bakteriální onemocnění
  • stav bezprostředně po úraze, bez vyšetření veterinárním lékařem
  • nemoci kostí
  • březost

INDIKACE PRO DORNOVU METODU PRO ZVÍŘATA

Nejvhodnější a nejúčinnější je Dornova metoda prováděná vrámci:

  • prevence
  • rehabilitace
  • při chronických problémech a ve stáří

KLIDOVÝ REŽIM

Klidový režim je přímo úměrný zdravotnímu stavu zvířete. Čím horší je zdravotní stav, tím delší je klidový režim. U zdravého zvířete je vhodné dodržet 3 dny bez zvýšené zátěže. U zvířete se zdravotními problémy je potřeba dodržovat režim s omezením, což je kontrolovaný pohyb na vodítku nebo přísný klidový režim v případě vážného zdravotního stavu, a to až do vymizení příznaků.

CO SE DĚJE V TĚLE ZVÍŘETE PŘI BLOKÁDĚ?

Obratle, jeden za druhým, tvoří páteřní kanál. V tomto kanálu je uložena mícha a z ní vystupují míšní nervy. Obratle se přirozeně pohybují, ale vlivem nárazu či mechanického přetížení se dostane obratel do nesprávné polohy a dojde k útlaku nervů či míchy, což vyvolá bolest, omezení pohybu či ochrnutí. Mícha zvířat je mnohonásobně citlivější než mícha lidí, zvířata tedy reagují mnohem intenzivněji na mechanické dráždění, způsobené posunem kostí. Stejně tak může docházet k posunu kostí končetin, které se potkávají v kloubním pouzdru. Dornova metoda se snaží o nápravu tím, že jemně a nenásilně vrací kosti do správné-fyziologické polohy. Dojde k odstranění PŘÍČINY vzniku problémů a tělo začíná opět správně pracovat. Obnovují se přirozené regenerační a hojivé procesy. Proto dokáže Dornova metoda pomoci i ochrnutým zvířatům. Vždy však záleží na rozsahu poškození a rychlosti pomoci. U vážných stavů je nezbytná spolupráce s veterinárním lékařem.

POSTUP OŠETŘENÍ BLOKÁDY POMOCÍ DORNOVY METODY

Vždy spolupracujeme s veterinárními lékaři, kteří jsou ke spolupráci nakloněni, rozumí principu Dornovy metody a neznevažují jej. Ti zhotoví RTG snímek, případně další podrobná vyšetření. Dle výsledku se volí buď operace, nebo se nasadí příslušné léky proti otoku míchy a zánětu. Zvíře má nařízeno klidový režim s výrazným omezením pohybu. Pokud dojde k útlaku míchy či míšních nervů vlivem mechanických posunů kostí nebo výhřezem ploténky, kterou obratle stlačí, navracíme pomocí Dornovy metody obratel na své místo, abychom co nejdříve odstranili příčinu útlaku. Tento stav by měli ošetřovat pouze zkušení Doporučení terapeuti pod dozorem veterinárního lékaře, pokud jím sami nejsou. Fyzioterapie v této fázi není vhodná. Svalová činnost podporuje prokrvení svalu a dráždí okolí vyhřezlé ploténky. Navíc vlivem léků na uvolnění svalů dochází k nedostatečné svalové ochraně obratlů a každý chybný pohyb může znamenat další posuny či dráždění. Fyzioterapie přichází na řadu až po ukončení klidového režimu. Cíleně navozeným pohybem je potřeba uvolnit svalové spasmy a obnovit práci svalů. Stejně tak lze ošetřovat i posuny v kloubech končetin, které způsobují kulhání.

Máte dotazy? Napište nám!

13 + 2 =