Dornova metoda pro zvířata

Jemná manuální technika

Dornova metoda je technika manuální, která se ale zároveň snaží respektovat i hluboké přírodní zákonitosti. V přístupu k tělu živého tvora je zapotřebí velké pokory. Vždy je před námi jedinečná bytost se svými potřebami a naladěním, což by měl terapeut citlivě vnímat. Dornova metoda je nediagnostická, celotělová a celostní terapie. Ošetřuje všechny klouby v těle bez zaměření se na problémové místo.

HISTORIE DORNOVY METODY PRO ZVÍŘATA

Díky panu Dornovi je tato metoda známá jako terapie humánní. Ale protože se pan Dorn naučil její základy od koňského léčitele, bylo načase znovuobjevit zapomenuté dovednosti a vrátit této dávné metodě život.

Vzhledem k rozdílům v anatomii mezi člověkem a zvířetem, rozdílům v pohybu a držení těla nelze použít lidskou Dornovu metodu pro ošetření zvířat. Lidé jsou dvojnožci a stojí zpříma, páteř je zakřivena do tvaru S. Zvířata stojí na čtyřech končetinách a jejich páteř má tvar oblouku. Liší se i biomechanika kloubů a zatížení končetin. Zkušenosti s Dornovou metodou u lidí a odborné veterinární vzdělání, zejména znalost anatomie, mi umožnily rozšířený pohled na opěrný aparát obratlovců. Na základě této humánní metody jsem vypracovala metodiku pro ošetření zvířat. Technika hmatů vznikala několik let, postupně se vyvíjela i metodika. Z úcty k práci a odkazu pana Dorna jsem ponechala název s jeho jménem, jen jsem doplnila o slovo zvířata.

Hmaty a postup při ošetření jsou tedy plně přizpůsobeny zvířatům. Dornova metoda u jednotlivých druhů zvířat musí respektovat velikost a stavbu těla. S koněm pracujeme jinak, než se psem, kočkou nebo fretkou. Princip Dornovy metody, tedy ošetření celého těla probíhající za přirozeného pohybu, zůstal zachován. U zvířat musí pohyb vyvinout terapeut, zvíře nedokáže cíleně rozpohybovat ošetřovaný kloub. Prsty a dlaněmi je vyvíjen tlak na kost či kloub. Jediným nástrojem terapeuta jsou citlivé ruce.

Při jakékoli změně zdravotního stavu provádí diagnózu spolupracující veterinární lékař, který je obeznámen s principy Dornovy metody a tuto metodu neznevažuje. Ten po vyhodnocení zdravotního stavu vyloučí kontraindikace, pro které nemůže být zvíře ošetřeno.

OŠETŘENÍ POMOCÍ DORNOVY METODY PRO ZVÍŘATA

Nejúčinnější je vždy prevence. Ošetření opěrného aparátu je u zdravého jedince příjemné a pravidelná kontrola předchází poškození a předčasnému opotřebení kloubů, zejména kloubních chrupavek. Problémy s pohybovým aparátem nemusejí znamenat nemoc. Mohou jen signalizovat chybnou biomechaniku kloubů a nesprávné napětí pojivových tkání. V případě změny citlivosti nebo změny pohybových vzorců je důležité před ošetřením zhodnotit zdravotní stav zvířete spolupracujícím veterinárním lékařem, který je obeznámen s principy Dornovy metody a tuto metodu neznevažuje a zbytečně neodrazuje majitele od jejího použití. Jsou stavy či nemoci, kdy je provedení Dornovy metody zcela vyloučeno. Jedná se o nemoci, které zasáhnou celý organismus, akutní nemoci orgánů nebo jde o vážné nemoci opěrného aparátu.

DÉLKA A ČETNOST TERAPIE

Dornova metoda nevytváří závislé pacienty. Ošetření zvířete trvá hodinu, není vhodné zvíře více zatěžovat. Ošetření probíhá vždy za přítomnosti majitele. Po první terapii následuje kontrola, časové rozmezí určí terapeut dle potřeby, vhodné je dodržovat odstup 3 týdnů. Pokud se podaří uvolnit pojivové tkáně a navodit správnou mechaniky kloubů, nastane úleva a další návštěvy jsou už preventivní. Četnost ošetření závisí na aktivitě a zatížení zvířete. Majitel je poučen o principech Dornovy metody a na něm taky záleží, kdy se rozhodne podle stavu zvířete pro další terapii. Vždy záleží na aktuálním stavu zvířete. Pokud je zdravotní stav a projev zvířete v pořádku, doporučujeme preventivní ošetření 2-4x ročně.

KONTRAINDIKACE PRO DORNOVU METODU PRO ZVÍŘATA

Kdy Dornovu metodu provádět nelze nebo jen s výrazným omezením:

  • vysoká teplota a celková změna základních životních funkcí
  • porušená kůže, rány, vředy
  • nervová onemocnění v akutním stadiu
  • akutní zánětlivé stavy, virová a bakteriální onemocnění
  • stav bezprostředně po úraze, bez vyšetření veterinárním lékařem
  • nemoci kostí
  • březost

INDIKACE PRO DORNOVU METODU PRO ZVÍŘATA

Nejvhodnější a nejúčinnější je Dornova metoda prováděná vrámci:

  • prevence
  • rehabilitace
  • při chronických problémech a ve stáří

KLIDOVÝ REŽIM

Klidový režim je přímo úměrný zdravotnímu stavu zvířete. Čím horší je zdravotní stav, tím delší je klidový režim. U zdravého zvířete je vhodné dodržet 3 dny bez zvýšené zátěže. U zvířete se zdravotními problémy je potřeba dodržovat režim s omezením, což je kontrolovaný pohyb na vodítku nebo přísný klidový režim v případě vážného zdravotního stavu, a to až do vymizení příznaků.

CO SE DĚJE V TĚLE ZVÍŘETE PŘI BLOKÁDĚ?

Páteř tvoří nosnou oporu a pohyblivý pilíř celého těla. Stavba páteře je v souhře s pojivovými tkáněmi a svalstvem zodpovědná za držení a nošení váhy těla a pohyby trupu. Páteřní kanál tvoří vzájemně spojené obratle. V tomto kanálu je uložena mícha a z ní vystupují míšní nervy. Obratle se přirozeně pohybují díky vzájemnému skloubení. Vlivem mechanického působení (náraz, pád) může dojít k narušení správné mechaniky meziobratlového skloubení a obratel se dostane do nesprávné polohy. Další častou příčinou blokády je přetížení nadměrným množstvím nevhodného pohybu, chybné zacházení se zvířetem, nevhodné podmínky, na které tělo reaguje obrannou reakcí a vytváří nadměrné napětí v pojivových tkáních a svalech. Následkem stažených tkání vzniká útlak nervů či
míchy, což vyvolá bolest, omezení pohybu či ochrnutí. Mícha zvířat je mnohonásobně citlivější než mícha lidí, zvířata tedy reagují mnohem intenzivněji na mechanické dráždění, způsobené napětím ve tkáních a chybnou polohou kostí. Stejným způsobem dochází i k chybné biomechanice kloubů na končetinách.

POSTUP OŠETŘENÍ BLOKÁDY POMOCÍ DORNOVY METODY

Vždy spolupracujeme s veterinárními lékaři, kteří jsou ke spolupráci nakloněni, rozumí principu Dornovy metody a neznevažují jej. Ti zhotoví RTG snímek, případně další podrobná vyšetření. Dle výsledku se volí buď manuální terapie a fyzioterapie, ve vážných případech příslušná léčba proti otoku míchy a zánětu nebo operace. Zvíře má nařízeno klidový režim s výrazným omezením a kontrolou pohybu.

Terapeut Dornovy metody jemně a nenásilně ošetřuje jednotlivé segmenty páteře a jejího skloubení s týlní kostí nebo kloubů na končetinách uvolní pojivové tkáně, obklopující kloub a reguluje pomocí cílených hmatů kosti do správné-fyziologické polohy. Dochází k obnovení cirkulace tkáňové tekutiny, krve i lymfy, obnovuje se pohyb a kluznost nervů a jejich funkce. Ošetření je velmi jemné a pracuje zejména s fasciemi ve všech vrstvách, od povrchové až po nejhlubší vrstvu fascie, která chrání nervový systém.

Záměrem je odstranění PŘÍČINY vzniku problémů, obnovení funkce kloubů a přirozených regeneračních a hojivých procesů organismu. Často proto dokáže Dornova metoda pomoci i ochrnutým zvířatům. Vždy však záleží na rozsahu poškození a rychlosti pomoci. U vážných stavů je nezbytná spolupráce s veterinárním lékařem a tyto případy patří do rukou zkušených Doporučených terapeutů.

Máte dotazy? Napište nám!

1 + 7 =