Po dvou a půl letech jsme se vrátili do známé posluchárny, abychom zde na přání studentů i veřejnosti povídali o Dornově metodě pro zvířata. Za pozvání a organizaci akce děkujeme studentům ze spolku SPOLOČNÍK PRE ŽIVOT, která pomáhá zvířatům v nouzi.