Budoucnost zvířat a přírody je v dětech a mladých lidech. Informace, které v učebních osnovách nejsou, pomohou rozšířit obzor a najít směr práce se zvířaty.