Proč nezvedám a neučím zvedat nemohoucí nebo ochrnuté psy za ocas? Protože ctím principy osteopatie, mám respekt k prožívání bolesti a zdravý selský rozum.

1. Principy osteopatie

Základem je vnímání fasciálního systému-pojivových tkání, které jsou v těle obratlovců všudypřítomné, propojené a jsou velmi inteligentní. Pojivové tkáně představují ucelený systém, který má různé pojmenování podle funkcí a poměru složek, ale pořád jde o jednu a tutéž tkáň. Fascie jsou tedy vazy, šlachy, kloubní pouzdra, obaly cév a nervů, obaly orgánů, obaly a prostupující části svalů. Tento systém hodně umí, hodně vydrží, ale opravdu nemá rád velké přepětí, nárazy, mechanické poškození z vnějšího i vnitřního prostředí. Pak se tento fasciální systém začne bránit a díky svému složení se začne stahovat. Stažené fascie potom způsobují v těle množství problémů, včetně mechanických blokád v kloubním spojení. U ochrnutého psa (z jakéhokoliv důvodu) dochází k obrovskému stažení fascií (membránový spasmus), které způsobuje:

  • tlak na nerv. Nerv ztrácí svou pohyblivost vůči ostatním strukturám a tím schopnost úhýbat okolním strukturám, ztrácí schopnost protažení,
  • útisk způsobuje uzávěr přemostění v cévách (T-anastomóz), což vede ke zpětnému toku žilní krve a následně k otoku uvnitř nervu. začíná se projevovat bolestivost nervu,
  • následné městnání má za důsledek omezení přítoku arteriální krve a vznik neprokrvení nervu. Tím se do nervu nedostávají výživné látky a nerv ztrácí funkčnost,
  • vzniká zánět následkem předchozích jevů a také v důsledku zvýšení hladiny oxidu uhličitého v nervovém systému, klesá hladina kyslíku, metabolity zůstávají ve tkáních, projevuje se mechanická blokáda nervu okolními staženými tkáněmi. projevem zánětu je otok, bolest, omezení funkčnosti a pohyblivosti,
  • v důsledku zánětu vznikají v okolí srůsty a slepeniny fasciálních obalů. Dlouhodobě se mění nejen funkčnost nervu, ale tělo mění své pohybové vzorce a vznikají kompenzace. Kompenzace jsou dlouhodobě neudržitelné a poškozují všechny orgánové soustavy. (zjednodušeně zpracováno podle záznamů z přednášky předního českého neurochirurga docenta MUDr.Petra Zacha CSc na kurzu Neurálních osteopatických technik)

Zvedání a manipulace s ochrnutým psem za ocas zhoršuje stávající stav a způsobuje přepětí ve fasciálním systému. Dochází ke všem výše vyjmenovaným jevům, včetně mechanické funkční blokády v oblasti křížokyčelního spojení, přechodu křížové kosti a bederní páteře a v samotných ocasních obratlech. V okolí ocasu a křížové kosti probíhají významné nervy a nervové pleteně, které inervují pánevní končetiny, ale i orgány pánevní dutiny a nevhodně vedená manipulace omezuje nebo zhoršuje hojení pooperačních stavů nebo mechanické či membránové blokády. Tolik z pohledu osteopatie.

2. Respekt k prožívání bolesti lidí i zvířat

Znamená dokázat si uvědomit skrze vlastní bolestné zážitky to, co prožívají lidé i zvířata v bolesti a respektovat sdělení těla i napětí ve tkáních a pracovat tak, aby bolest byla co nejmenší. Bohužel v případě hlubších problémů s ní nevyhnutelně přicházíme do kontaktu a musíme být připraveni na zvládnutí tohoto stavu.

3. Zdravý selský rozum

OCAS JE PÁTEŘ a stejně jako chováme respekt k páteři, měli bychom chovat respekt ke zvířecímu ocasu. Jakékoliv poškození se šíří fasciálními obaly a negativně ovlivňuje centrální nervovou soustavu. Kdo jste zažili pády nebo poranění kostrče a následnou bolest hlavy a blokády v oblasti krční páteře? Kdo jste zažili bolestivou manipulaci kostrče přes konečník? Kdo jste prožívali se svým zvířetem bolestivou blokádu ocasu, která se promítla do pohybu celého těla, vyprazdňování, problémů s análními žlázkami? Zkuste si odpovědět sami.

A právě z důvodu, že techniky vodění ochrnutého psa za ocas se používají ve fyzioterapii a rehabilitaci psů, chci nabídnout zcela jiný směr v terapiích i výcviku manuálních terapeutů. Jde o ucelený systém manuálních rehabilitačních technik v principu osteopatie s jednotným názvem Osteodynamika. Tyto techniky se v ničem nepodobají a ani nenahrazují stávají fyzioterapeutickou péči zvířat. Fyzioterapii rádi přenecháme jiným odborníkům.