Po roce proběhl interní audit ISO 9001:2009, veškeré záznamy z kurzů a výukové materiály byly zkontrolovány.

Nebyla shledána žádná neshoda.

Držení certifikátu ISO má pro nás velký význam, neboť dbáme na kvalitu výuky a význam a kvalitu informací, které budou absolventi kurzů používat ve své praxi při ošetřování zvířat.

pl2 pl2.anCertifikát ISO 9001:2009 má mezinárodní platnost.