Vzhledem k častým dotazům, jaký je rozdíl mezi Dornovou metodou a chiropraxí jsme se rozhodly s dornovskou kolegyní MVDr. Lenkou Popkovou Zemanovou vysvětlit rozdíly mezi těmito dvěma technikami.

DORNOVA METODA PRO ZVÍŘATA

Dornova metoda je jemná manuální technika, která ošetřuje primárně OPĚRNÝ APARÁT. Jeho jednotlivé složky jsou kosti, chrupavky a pojivové tkáně, včetně povázky (fascií). Základním principem této terapie je ošetření kloubních spojení a umožnění jejich správné biomechanické funkce. Terapeut manuálně ovlivňuje polohu kostí v kloubech a cíleně je usazuje na správné – fyziologické místo. Dornova metoda neřeší primárně svalový aparát, přesto jeho aktivitu využívá a cíleně navozeným a opakujícím se pohybem zapojuje svaly pro potřebný pohyb kloubního spojení. Při samotné manipulaci s klouby a obratli tak nevzniká nežádoucí obrana tkání, což je jejich přirozená reakce na podněty z vnějšího prostředí.

Dornova metoda se provádí v dynamice (pohybu) těla a velký význam má způsob provedení pohybů. Pohyb, který navozuje terapeut ošetřovanému zvířeti, je pomalý a plynulý. Mírný pohyb a trpělivost terapeuta vede k fyzickému i psychickému uvolnění zvířete. Dornova metoda nevyužívá trhavých pohybů a momentů překvapení. Proto se při opakovaných ošetřeních zvířata nebrání, neboť si nezafixují špatnou zkušenost.

Aby tato metoda byla účinná, je důležité dodržet její metodiku. Dornova metoda NENÍ DIAGNOSTICKÁ technika a jejím hlavním přínosem je celostní ošetření. Proto se při terapii pomocí Dornovy metody nevynechá žádné kloubní spojení na končetinách ani na páteři. Pro terapeuty Dornovy metody je celostní přístup prioritou.

Tento neinvazivní, jemný, plynulý a celostní způsob ošetření zvířete umožňuje provádět Dornovu metodu proškoleným terapeutům, kterými jsou jak odborníci, tak i majitelé zvířat, ošetřovatelé, trenéři nebo chovatelé. Návaznou a do hloubky propracovanou technikou cíleného ošetření fascií je autorizovaná technika, nazvaná OSTEODYNAMIKA (více o ní na www.osteodynamika.cz).

CHIROPRAXE

Chiropraxe je poměrně razantní technika, která pro dosažení výsledku využívá nečekané a trhavé pohyby po předchozím uvolnění okolních tkání. Tyto trhavé pohyby musí rychle obejít svalovou ochranu a pracovat rychleji, než dojde ke stahu svalu. Při nešetrném zásahu nebo nečekané reakci zvířete může dojít k poranění svalových vláken, chrupavek a měkkých tkání.

Právě pro náročnost provedení a riziko poškození mohou chiropraxi vykonávat pouze veterinární lékaři nebo fyzioterapeuti!!!

Chiropraxe může být v některých případech značně bolestivá a zvířata se často brání opakovanému ošetření právě vlivem své předchozí (bolestivé) zkušenosti. Chiropraxe má své místo, rychle nastaví úlevu organizmu, ale řeší z velké většiny problémy jen lokálně. Srovná tu část, která se jeví nefyziologická, ale neřeší tělo jako celostní systém.

Andrea Dunová
MVDr. Lenka Popková Zemanová