Společenství lidí, kteří chtějí sdílet stejnou cestu a vzájemně si pomáhat.

www.asociacedorn.cz