Po roce proběhl interní audit ISO 9001:2009, veškeré záznamy z kurzů a výukové materiály byly zkontrolovány. Nebyla shledána žádná neshoda. Držení certifikátu ISO má pro nás velký význam, neboť dbáme na kvalitu výuky a předávaných informací.