V naší terapeutické praxi  se setkáváme s množství zbídačených a nemocných psů z nevhodných podmínek. Od roku 2012 se na záchranách a pomoci zvířatům v nouzi aktivně podílíme. Přibývající příběhy a zkušenosti nás přivedly na myšlenku založit spolek Zdraví pro zvířata. Jeho náplní je přímá a fyzická pomoc zvířatům a šíření informací o zdraví zvířat mezi veřejnost.

Práci spolku jsme postavili na třech základních pilířích.

Prvním je poskytování léčebné a terapeutické péče poškozeným a nemocným zvířatům.  Jako terapeuti Dornovy metody pro zvířata využíváme tuto jemnou manuální techniku k ošetření následků života v množírnách nebo následků týrání. Je zaměřena na ošetření opěrného aparátu, chybné postavení kostí a chybnou funkci kloubů. Spolupracujeme s veterinárními klinikami, které poskytují potřebnou veterinární péči zvířatům v naší péči. Tyto veterinární kliniky mají špičkové vybavení, které umožňuje přesnou diagnostiku a řešení vážného zdravotního stavu.

Druhým pilířem je seznamování široké veřejnosti s dopadem nevhodného odchovu na zdraví zvířat. Cenné osobní zkušenosti z terapií i z adopcí nám umožňují předávat lidem informace, jak zdraví zvířat souvisí s podmínkami, prostředím, zacházením, výživou a způsobem jejich chovu. Skutečné příběhy našich svěřenců jsou šířeny na sociálních sítích, v rozhlasových vysíláních i v televizních reportážích. Pořádáme také besedy pro děti na Základních školách, protože do dětí a mladých lidí vkládáme naději, že jednou mohou připravit zvířatům lepší podmínky pro život.

Třetím pilířem je šíření osvěty o zdraví zvířat, o množírnách, o zacházení se zvířaty prostřednictvím vlastních publikací, knih, dokumentárních filmů a informačních materiálů. Po smutných zkušenostech a pochopení tvrdé reality jsme si uvědomili, že cesta k pomoci zvířatům není v legislativě. Cesta k pomoci je v informovanosti lidí. Prvním významným projektem je dokumentární snímek O čem sní holčičky z množíren, pojmenovaný podle stejnojmenné knížky, který provází příběhem zachráněné čivavky Žanetky. Snímek ukazuje realitu zdravotního stavu psa z množírny, ale také seznamuje s dlouhou cestou ke zdraví.

Vykročili jsme tedy s odhodláním a vírou, že přispějeme k důstojnému životu zvířat po boku nás lidí.