…a souvislosti s kurzy Dornovy metody pro zvířata a Osteodynamiky 🙂

Proč článek na toto téma?

Vše se začalo odvíjet od zpětné vazby a reakcí lidí na terapie a kurzy. Sdílení jejich příběhů, zkušeností a zážitků z praxe a vůbec ze života bylo tak barvité a zajímavé, že mě přivedlo k myšlence se podělit o jedno téma, které se line všemi příběhy jako světelná nitka a tím je vzájemně propojuje.

Díky zpětné vazbě se tak dozvídám, že se po kurzu mění schopnosti i nastavení člověka, mění se vnímání okolí i sama sebe. Abych mohla napsat tento článek, který bude podložený fakty, zapátrala jsem v chytrých knihách a odkazech a našla mnoho informací, které objasňují vše, co lidé popisují.

Za vším stojí činnost mozku, jeho stimulace a jeho trénink. Informace by vydaly na celou knihu, ale v tomto případě stačí uchopit podstatu, jak nám učení může změnit život.

Jak pracuje mozek?

Mozek vědce fascinuje od nepaměti a jeho výzkumu věnují mnoho času i prostředků. Například zjistili, že mozek je tvořen miliardami vzájemně propojených mozkových buněk. Odborně řečeno buňky mezi sebou tvoří synapse. Protože jedna buňka je schopná vytvořit až deset tisíc synapsí, vědci napočítali, že v mozku máme kvadrilión synapsí, díky kterým všechny mozkové buňky spolupracují v dokonalé harmonii. Tato vzájemně propojená síť vytváří nepředstavitelný potenciál v činnosti mozku a mimo jiné i v tvůrčí činnosti. Mozek je připravený na neustálé přijímání podnětů, které podporují jeho aktivitu a rozvoj.

Pokud však není potenciál rozvíjený a podnětů není dostatek nebo se stereotypně opakují, začnou se oslabovat AKTIVNÍ synapse a posilovat LENIVÉ synapse, které omezují aktivitu mozkových buněk (neuronů).

Vnějším projevem nedostatečného množství podnětů a udržování aktivity mozku je změna chování člověka. Mezi typické změny, kterých si všimne okolí, patří narůstající pasivita, neschopnost v rozhodování, změna vzorců myšlení a chování, vznik nežádoucích návyků, výrazná změna ve vnímání okolní reality a jiné změny, které komplikují sociálně-komunikační úroveň, potřebnou pro fungování v realitě života.

Jak lze mozek udržet ve správné činnosti?

Skvělou zprávou je, že mimořádnou vlastností mozku je jeho schopnost regenerace, vývoje a zlepšování. Podmínkou je ale stálý příliv podnětů, inspirace a aktivní přirozené stimulace. Tím je myšlena zvídavost a neustálé získávání nových zkušeností, které rozšiřují množství dosavadních návyků a zvyklostí.

Vědci také objevili důležitý vliv vjemů a pocitů, které umocňují vzájemnou komunikaci mezi buňkami a schopnost tvoření nových spojení. Přeloženo do člověčiny to znamená, že projevováním radostného nadšení a vášně ve chvílích učení se něčemu novému, při prožívání nových zkušeností a při rozvíjení dosavadních dovedností dochází k rychlému vytváření nových synaptických spojení a tím ke změně celé neuronové sítě.

Proto je důležité být v kontaktu se svým vědomím a vnímat své emoce a pocity. Toto vědomé jednání a pozornost, kterou věnujeme dané činnosti v přítomnou chvíli, nás spojuje se sebou samým. V této chvíli vědomého prožívání činnosti a vnímání sebe sama se upevňují procesy ukládání informací, které probíhají v mozku a posilují se schopnosti provádět ve svém životě změny.

Jako lektorku mě zaujala fakta ze studie, kterou prováděla University of Chicago. Týkala se mimo jiné i schopnosti pamatovat si učivo. Ze studie vyplynulo, že: “Základní vliv na zapamatování má SMYSLUPLNOST probíraného učiva. Z krátkodobé do dlouhodobé paměti se přenáší především to, co člověk považuje za smysluplné. Smysluplnost vyplavuje do těla endorfiny, hormony štěstí. Člověk radostně rozvíjí svůj potenciál a zejména kreativitu, která umožňuje tvůrčí a spokojený život.„

Jak změny probíhají?

Nejen mozek, ale doslova každá buňka těla potřebuje dostatek času na přirozené začlenění nových informací a nový stav doslova zažít. Tyto procesy se stávají nenásilnými, pokojnými a trvalými, když je dostatek času na jejich pro-žití a za-žití. Například při manuálních dovednostech se tak děje četným opakováním technik či pozic, ať už se zapojením rukou, nohou nebo celého těla. Stálým opakováním nejprve dojde k fyzickému uchopení metodiky a teprve následně přichází stále hlubší ponor do podstaty procesu, zažívání vlastních pocitů, vjemů, zvyšování citlivosti vnímání. Z toho pak vyvěrá radost a vášeň k tvoření.

V reálné situaci to vypadá následně: když na kurzu Dornovy metody pochopí účastník kurzu nejen provedení hmatu, ale zároveň dokáže vnímat proces ve tkáních a také reakci zvířete, odmění se mu organismus příjemným pocitem. I to je důvod, proč odchází lidé z našeho kurzu spokojení a naplnění. Jsme společenské bytosti a spolupráce a možnost sdílení, spoluprožívání, nacházení nových osobních úrovní a zejména vyššího smyslu našeho konání přispívá k chuti do učení i k učení samotnému.

Jak už bylo řečeno, získané informace a nově naučenou metodiku lze převést do praxe pouze stálým opakováním a procvičováním. Proto není činnost terapeuta podmíněna talentem hmatovým či darem shůry, ale pravidelným procvičováním, prováděným s radostí a s pocitem vyššího smyslu. Chvíli potrvá, než se vše uloží, ale naši zvířecí kamarádi nás budou trpělivě provázet a ocení naši snahu věnovat jim náš čas a naši pozornost.

V jakých úrovních dokáže působit na trénink mozku výuka i provedení terapií, v našem případě  Dornova metoda  a Osteodynamika?

Terapie díky své metodice i úrovni vyladění jsou schopny

  • vyrovnávat pravou a levou mozkovou hemisféru
  • dodat mozku impulz a aktivovat jeho činnost
  • pracovat v alfa hladině
  • zlepšovat soustředění a pozornost
  • zvyšovat schopnost učit se a pamatovat si
  • zvyšovat schopnost zvládat stresové a emočně vypjaté situace

Proč se tedy učit?

Učit se novým věcem je způsob, jak vést šťastný a spokojený život.

Učení zpomaluje stárnutí mozku.

Učit se společně s lidmi, kteří jsou na stejné vlně, přináší pocit sounáležitosti a radosti ze společné práce.

Učení se novým dovednostem vede k sebepoznání a sebeuvědomění.

Učení se a objevování nových možností osvobozuje od diktátu, ovládání a zneužívání.

Každý z nás si může najít svou cestu, jak zvýšit svou vlastní hodnotu, zejména ve svých vlastních očích.

A TO JE PRO MNOHÉ VYSNĚNÉ ŠTĚSTÍ A CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU 🙂

Na našich kurzech učíme důvěře k životu a k radosti ze života 🙂