MVDr. Lenka Popková

Certifikovaný lektor Dornovy metody pro zvířata

Vystudovaná veterinární lékařka, které však po ukončení školy nestačilo to, co se během šesti let na VFU v Brně naučila. Cestovala, učila se, studovala, cvičila jógu, fotila, meditovala, objížděla závody všestrannosti koní po celých britských ostrovech, a čím víc dokázala některé věci pouštět, tím víc dalších a daleko barevnějších jí přicházelo do cesty.

A tak přišla do cesty i Dornova metoda pro zvířata, která otevřela Lence nový směr. K Dornově metodě se přidal i The Equine Touch a Kraniosakrální osteopatie – techniky, které jsou v současnosti nedílnou součástí její práce zejména s koňmi a jejich lidmi.

Díky Lenčině citlivosti a klidu v přístupu ke koním i lidem, předala Zdeňka Bajková (dřívější lektorka kurzů) své lektorské žezlo právě Lence. Od roku 2014 tedy Lenka lektoruje koňskou část kurzů Dornovy metody pro zvířata.