Schválení novely Veterinárního zákona, která má zavést povinné čipování psů, vyvolalo živou diskuzi. Některými vítána, mnohými odsuzovaná jako zcela nedostačující. Stala jsem se hlavním hostem v pořadu Hydepark ČT24, abych z pohledu terapeutky, majitelky psů a odpůrkyně množíren objasnila své názory na tuto problematiku. Protože limitace časem i dotazy moderátora nedovolily sdělit vše, co jsem měla na srdci, doplňuji ještě své vystoupení o následné poznámky.

VYJÁDŘENÍ K NOVELE VETERINÁRNÍHO ZÁKONA aneb co se nešlo do vysílání ČT24

1. ČIPOVÁNÍ

 • je nedostatečně funkční Národní registr a 5 dalších. Nejsou vzájemně propojené. Jde o soukromé registry.
 • není zákonem stanovena povinnost veterinárního lékaře a chovatele po načipování zvíře registrovat
 • existuje ČERNÝ TRH s čipy, které jsou prodávány soukromým subjektům spolu s falešnými razítky, kterými se následně opatřují zvířata do nelegálních transportů
 • velký tlak lobby na vedení registrů, výrobu čipů a na zavedení věkové hranice pro čipování psů, která neohrozí černý obchod

ŘEŠENÍ

 • zřízení Centrálního registru, který by byl státní a řízený a kontrolovaný Komorou veterinárních lékařů stejně, jako je tomu v bezchybně fungujícím Registru pasů, se stejnými povinnostmi pro veterinární lékaře, které z toho plynou.

2. VĚK ZVÍŘAT

 • POVINNOST čipovat psy by měl mít PŮVODNÍ CHOVATEL, u kterého se štěňata narodila dřív, než dojde k předání do dalších rukou a to do věku 60 dnů, stejně jako je tomu u psů s PP. Je to jediný způsob k identifikaci původního chovatele.

3. STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA versus KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

 • všechny výše uvedené argumenty byly Komorou předloženy, bohužel byly Státní veterinární správou odmítnuty, stejně jako definice podmínek chovu pro psy, která by vymezila pravidla pro chov psů a omezila nevhodné zacházení či týrání chovem.
 • zde se naplno ukazuje postoj veterinárních lékařů z praxe a úředníků, kteří hájí obchodní zájmy různých subjektů, které ekonomicky profitují z nedostatečného veterinárního zákona.

ŘEŠENÍ

 • vzhledem k existujícímu faktoru korupce a lidského ega je řešení ve stávající situaci nemožné.

4. EVROPSKÁ UNIE

 • udělejte si pořádek v Západní Evropě!!! Česko je sice zdrojem psů z množíren, ale největší odbyt je v zemích západní Evropy
 • chovatelé mají v západní Evropě přísné podmínky chovu, včetně povinnosti čipovat, ale tuto povinnost nemají PRODEJCI!!!
 • PetShopy v ulicích Paříže, Mnichova a v městech dalších států jsou plné nečipovaných psů a jejich prodej není žádnými podmínkami omezen
 • na těchto obchodech a transportech se podílí ohromná síť mafie, do které jsou zapleteni chovatelé, veterináři, úředníci i policisté. Jde o mezinárodní organizovanou síť

5. KASTRAČNÍ PROGRAMY

 • vytvoření pobídky majitelům psů, například slevou na poplatcích. Psů je opravdu mnoho a regulace jejich stavu je nutná
 • kastrace s podporou státu

6. OSVĚTA

 • Zákony toho moc s lidskou lhostejností, touhou po zisku či blbostí nezmůžou. Změnu může přinést trpělivá práce s informacemi, zejména u mladých lidí a dětí. Když už staří nemají rozum.

Dalo by se toho udělat ještě víc, ale i toto by stačilo, aby se život zvířat změnil k lepšímu. Snad jednou lidé pochopí, že spolu se zvířaty jsme součástí jednoho morfologického pole a jejich bolest je i naší bolestí.

Děkuji Šárce Jebavé, Čivava v nouzi a veterinárním lékařům za poskytnutí informací a konzultace o této problematice.