Je možné pomocí Dornovy metody ošetřovat mláďata?

Ano. I u velmi mladých jedinců lze pracovat s DM, je však nutné respektovat vývoj kostní tkáně. V kostech mláďat jsou růstové chrupavky. Kost je v tomto období pružná, ale zároveň náchylná k poranění právě v těchto růstových zónách. Správně zvolená technika upravuje chybné postavení kostí, předchází nesprávnému vývoji opěrného aparátu a nevhodným vzorcům pohybu. Pokud je Dornova metoda prováděna terapeutem podle metodických pokynů, malý tlak a pomalé pohyby nemohou zvíře poškodit.

Proč je vhodné ošetření mláďat pomocí Dornovy metody?

Kost je velmi živá a aktivní struktura, má schopnost reagovat na vnější vlivy a měnit svůj tvar i strukturu. Zejména u mladých jedinců má na zdraví kostí vliv genetika, výživa a zátěž, které jsou kosti vystaveny. Velký vliv mají i mechanické vlivy, které způsobí změnu správné polohy kostí, což se projeví na funkci kloubů, na způsobu pohybu zvířete a v citlivosti na dotek. Chybný a bolestivý pohyb zvíře omezuje fyzicky a má vliv i na jeho psychiku. Nesprávná funkce kloubů poškozuje kloubní chrupavku, která je nenahraditelná, protože je neobnovitelná.

Pomocí Dornovy metody, která reguluje chybná postavení kostí v kloubech lze nastolit rovnováhu a harmonické a bezbolestné fungování opěrného aparátu dříve, než dojde k nevratnému poškození chrupavky, kostní tkáně, pojivových tkání a také nervové soustavy.

Co je příčinou problémů s pohybovým aparátem u mláďat?

U mláďat může docházet k mechanickým posunům kostí již v těle matky vlivem chybného uložení v děloze. Jedná se o mechanické posuny bez následných deformačních změn na kostech.

Dalším rizikovým faktorem je komplikovaný porod. Může jít o nevhodnou polohu při samotném porodu nebo nepřiměřený zásah člověka do průběhu porodu. Důsledkem bývají vyrotované krční obratle, blokáda ve skloubení mezi týlní kostí a prvním krčním obratlem, a také blokády v celém úseku páteře a v kloubech končetin.

Při odchovu dochází k poškození opěrného aparátu vinou matky, která nechtěně své mládě přišlápne, zalehne nebo jej srazí při prudkém pohybu. Také divoké hry mezi sourozenci ve vrhu nebo ve stádu vedou k možným zraněním a blokádám. V těchto případech se mohou blokády vyskytnout kdekoliv v opěrném aparátu, proto je potřeba přistupovat k ošetření celostně a ošetřit všechny klouby v těle. Celostní způsob ošetření se nezaměřuje jen na viditelné projevy, ale otevře se širokému vnímání těla i psychiky.

V době prvních kroků a celého období dospívání je podstatný povrch, na kterém se zvířata pohybují. Kluzké, tvrdé a rovné povrchy bez možnosti pohybu i na jiném terénu nadměrně zatěžují nejen klouby končetin, ale i celou páteř a zároveň dochází k osvojení nesprávného pohybového vzorce. Pohyb na nevhodném povrchu vede k přetěžování růstových zón v kostech, kloubů a pojivových tkání a způsobuje nezvratné změny na pohybovém aparátu.

V období dospívání představuje riziko nadměrná zátěž nebo naopak nedostatek pohybu.  Kosti se správně tvoří a vyvíjí při přiměřené zátěži. Více bylo o vlivu pohybu na kosti již napsáno v článku ŽIVOT JE POHYB na tomto blogu.

Je mnoho dalších možností, kdy může dojít k poškození nebo poranění kostí a kloubů mláďat. Velmi často jsou na vině i nevhodné podmínky odchovu a zejména zacházení se zvířaty, které mnohdy překračuje hranice týrání. Tato zvířata se pak dostávají k novým majitelům, kteří následně řeší jejich zdravotní problémy s vysokými finančními náklady.

Případy:

SÍTA

(narozena a odchovaná u nás)

Narodila se čivavce, kterou jsme umírající ve vysokém stadiu březosti zachránili z množírny. Po komplikovaném porodu, kdy Síta zůstala zaklíněná v porodních cestách, a musel být proveden císařský řez, měla narozená fenečka blokádu v kloubním spojení mezi týlní kostí a prvním krčním obratlem. Hůře prospívala, byla pomalejší v pohybu a po odstavení nebyla schopna se sklonit k misce. Ve čtyřech týdnech byla provedená terapie a po uvolnění atlasu a týlní kosti se bezprostředně po ošetření sama nažrala.

RIK A RITA

Na počátku srpna 2015 mě oslovila mladá žena s prosbou o pomoc pro její dvě štěňata německého ovčáka s PP, která se údajně narodila s vadou páteře. Veterinář chtěl pejska uspat a rozpitvat, aby zjistil příčinu. Naštěstí se majitelka obrátila s prosbou o radu na kliniku Life a MVDr. Poláka, který zhodnotil, že se pravděpodobně bude jednat o mechanickou příčinu a paní doporučil ošetření pomocí Dornovy metody.

Vyšetření zvířete předchází vyplnění dotazníku a mnoho otázek na historii psa. Jen tak se terapeut může dozvědět mnoho informací, které vedou k pochopení stavu zvířete. V tomto případě šlo o velmi těžký a protahovaný porod, maminka byla drobná fenka prvorodička a otec velký. Štěňata měla obě stočenou hlavičku a spadlé ucho na stranu, fenečka se nevyvíjela fyzicky, byla maličká a drobná.

U obou psů ve stáří 10 týdnů byla provedena Dornova metoda. Výsledek po jednom ošetření byl naprosto skvělý. Držení hlavy bylo osově správné a uši ve vzpřímeném postavení. Fenečka za 3 týdny od prvního ošetření zmohutněla a vyrostla. Terapie jsme zopakovali 3x.

Příčinou tohoto stavu byla těžká blokáda mezi týlní kostí a prvním krčním obratlem (atlantookcipitálním skloubení) a rotace všech obratlů krční páteře. U fenečky byla blokáda výraznější a týlní kost útlakem ovlivňovala správnou funkci nervové soustavy a  produkci růstového hormonu.

Závěrem: při těžkých porodech působí na tělo fyzikální sily, jejichž míra únosnosti je pro organismus často překročena. Může dojít k posunům v kosterním aparátu, které lze odstranit bez dalších následků na zdraví opěrného aparátu, svalové soustavy i nervové soustavy. Nesprávné postavení kostí je však potřeba řešit zavčasu, aby se předešlo rozvoji dalších zdravotních komplikací.

HOPE

(majitelka Dita Hegerová)

Kříženec staforda, od narození syndrom plaváčka, fenečka neprospívala, nebyla schopná pohybu. Zhotovený RTG a vyšetření veterináře ukázalo deformaci hrudníku. Fenečka měla od narození vpáčenou hrudni kost, především její střední část a důsledkem toho nefunkční svaly hrudních končetin a vykloubené ramenní klouby. Levá končetina byla postižená více. Měla blokádu v kloubním spojení mezi týlní kost a atlasem, který byl zaklíněný pod ní, blokádu jazylky a spodní čelisti.

Dornovu metodu prováděla ošetřující veterinární lékařka Jana Vágai a já jsem byla požádaná o konzultaci a uvolnění fascií.

Během prvního týdne po ošetření majitelka, která je také terapeut Dornovy metody, pravidelně uvolňovala fascie, především krku a okolo lopatek a ošetřovala hrudní koš speciálními hmaty na principu podtlaku.

Fenečka se postavila na všechny čtyři končetiny, začala chodit a dokonce i hopsat, kladla přední končetiny pod sebe, zvedla hlavu a celkově ožila. Po uvolnění jazylky si fenečka poprvé štěkla a sama se nového zvuku lekla. Konečně začala být schopná používat čelist a kousat potravu. Právě pro její sílu, odhodlanost žít a naši naději ke zlepšení dostala jméno HOPE.

Vpáčená hrudní kost a vykloubené ramenní klouby byly po třetím ošetření v normálu. V období růstu se upravily pozice kostí a fenka je naprosto fyziologicky v pořádku.

Závěrem: stav byl na první pohled tak vážný, že bylo navrženo uspání, aby se netrápila. Ale díky pohledu do jejích očí a vnímání touhy žít se všichni zúčastnění rozhodli k provedení terapie. V tomto případu malé Hope opravdu platí: Naděje umírá poslední….

DALIMILKA

(majitelka Barbora Dubinská)

Dalimilka se narodila v chovné stanici společně s bráškou Karlíkem. Porod byl bezproblémový a odchov podle zásad správné péče. Zatímco ale Karlík ve 4 týdnech již běhal, Dalimilka vůbec nezačala chodit a při každém pokusu o chůzi se jí rozjížděly zadní končetiny a bolestivě naříkala. Majitelka začala mít oprávněné obavy, a protože chvíli před porodem absolvovala kurz o Dornově metodě, díky získaným poznatkům mě požádala o radu. Doporučila jsem veterinární vyšetření, při kterém ale nebyl shledán žádný problém. Majitelka oslovila Doporučenou terapeutku Dornovy metody v Olomouckém kraji Ivanu Muchovou.

Již při první terapii bylo zřejmé, proč se Dalimilka nepohybuje jako Karlík.  Měla výrazný posun pánve, zablokovanou křížovou kost a vyrotovaný poslední bederní obratel.

Po druhé 2. terapii se rozchodila, pohyb je bezbolestný a chůze začíná být stabilní.

Závěrem: stavy, kdy má štěně problémový a bolestivý pohyb, často vznikají díky chybné biomechanické funkci kloubů. Příčinou nesprávné biomechaniky je nesprávné uložení kostí v kloubních ložiscích, které vede k jejich trvalému poškození a rozvoji závažných onemocnění, jako například dysplazie kyčelních i ramenních kloubů, osteochondróze nebo spondylóze. Chybné postavení kostí, které v těle mají mít své správné místo, způsobuje deformace kostí a zničení kloubní chrupavky.  Genetická příčina vzniku těchto nemocí není tak častá jako mechanické vlivy, které působí na organismus od jeho počátku.

MATÝSEK

(odchován u nás, majitelka Klára Biolková)

Kříženec trpasličího pinče, štěně asi 6 týdnů, vyzvednutý z množírny, kde jej nechali umírat hlady a žízní, protože měl zjevně vykloubené kolenní klouby a křivé stehenní kosti. První operace kolenních kloubů byla provedena v 5 měsících, do té doby se udržovaly pomocí Dornovy metody klouby i páteř, protože kulhání drobné tělíčko zatěžovalo. Kosti dlouhé kosti byly zpevněny drátem a byla provedena doslova rekonstrukce obou kolenních kloubů. Po každé operaci byla prováděna rehabilitace pomocí aquaterapie, Dornovy metody a kraniosakrální osteopatie. Trvalo 5 měsíců, než Matýsek dokázal zase normálně běhat a odejít k nové rodině. Na jeho návrat k radostnému a relativně zdravému životu byly vynaloženy finanční prostředky v řádu desítek tisíc korun a mnoho terapeutického úsilí.

Závěr: na zdravotním i psychickém stavu štěňat se trvale podepisují nevhodné podmínky, ve kterých byla březí fena a štěně po narození. Nedostatečná výživa, nevhodný povrch, zejména dráty klece nebo znečištěné kluzké povrchy, nedostatek světla, nevětrané prostory a tvrdé zacházení poškozují zejména zdraví kosterního aparátu. Ve velmi krátké době se projeví v podobě kulhání, bolestivého pohybu a změn na kloubech. Finanční prostředky majitele na uzdravení svého psa jsou vysoké, často v řádu desítek tisíc korun. Psychické utrpení majitele, které pramení z pohledu na trpící zvíře, je nevyčíslitelné.

Následky těžkého porodu

Štěňátka jezevčíka se po komplikovaném porodu, kdy byla vyprošťována z feny, nedokázala správně přisát, nekoordinovaně se pohybovala a neustále naříkala. Po ošetření páteře a zejména skloubení hlavy s prvním krčním obratlem pomocí Osteodynamiky se stav téměř okamžitě zlepšil. Stejně jako může lidské novorozence postihnout KiSS syndrom (blokáda mezi týlní kostí a prvním krčním obratlem), tak tyto blokády postihují i zvířecí miminka. Včasné ošetření pomocí manuálních terapií nastartuje správný vývoj dětí i mláďat.