V časopise pro milovníky psů i koček vyšel obsáhlý článek o DM.

Číslo časopisu  3 / březen 2014                                                                                                                                                                                                          Dornova metoda