Kurz Dornovy metody-zvířata získal Certifikát ISO 9001:2009 ČSN Systém managementu kvality pro mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti při realizaci Dornovy metody – zvířata.

Získání tohoto osvědčení bylo podmíněno veterinárním vzděláním, akreditací lektora Dornovy metody a sestavení požadovaného učebního plánu, včetně stupňů vzdělávání. Nedílnou součástí systému kvality je povinná spolupráce s veterinárními lékaři, pokud jimi terapeuti sami nejsou.

Toto osvědčení má evropskou platnost.