OCHRANNÁ ZNÁMKA: DORNOVA METODA -ZVÍŘATA

Po roce čekání dostala tato metoda svou OCHRANNOU ZNÁMKU!!!
SEZNAM SLUŽEB JEJÍ PŮSOBNOSTI:
510 
41 výchova,vzdělávání,organizování a pořádání odborných setkání-přednášek,seminářů,konferencí či diskuzních skupin,výuka terapeutické praxe,vydávání certifikátů opravňujících k provozování odborné praxe a výuky...ajj.
44 veterinární služby,terapeutické služby,organizování léčebných a terapeutických programů,masérské služby,fyzioterapie....ajj.
Tuto známkou,která byla po pečlivém zkoumání udělena , nesou naše CERTIFIKÁTY. (Osvědčení o zápise OZ, Sdělení ÚPV)


Andrea Dunová

1982 -1986 studium na střední zemědělské škole, obor veterinární v Kroměříži                                                1986 - 1992 - zaměstnanec Krajské veterinární správy
1992 – akreditovaný kurz masáží
1993 -2007 mikrobiologický asistent Zdravotního ústavu v centru mikrobiologie a parazitologie Ostrava
1998 - atestace z lékařské mikrobiologie,parazitologie a virologie
2006 - doporučený terapeut Dornovy metody
2008 leden – založení Centra celostní péče Archa                                                                                                    2009 -2010 - Kraniosakrální osteopatie a fasciální techniky - mezinárodně akreditovaný lektor Radek NEŠKRABAL
2010 - akreditovaný lektor Dornovy metody PLUS pro zvířata
2011 Akreditovaný lektor Dornovy metody PLUS pro pracovní semináře-Workshopy
Akreditace byly uděleny Mezinárodně akreditovaným lektorem Mgr. Zuzanou Prouzovou - Lehrmann      2013 - udělení ochranné známky DORNOVA METODA - ZVÍŘATA                                                          2013 - Certifikát ISO 9001:2009 ČNS Systém managementu kvality pro MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ, POŘÁDÁNÍ KURZŮ A ŠKOLENÍ, VČETNĚ LEKTORSKÉ ČINNOSTI PŘI REALIZACI DORNOVA METODA-ZVÍŘATA. ( bez manžela bych byla v ..... )                                            2014 - přednášejicí Dornovu metodu-zvířata na vysokých školách : Universita veterinárného lékarstva a farmácie v Košiciach, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

V roce 2008, po třech letech práce v humánní oblasti, jsem se začala zabývat používáním DM u zvířat. V té době se u nás DM pro zvířata nevyučovala, ani nebyly dostupné žádné informace o této metodě na zvířatech. Na základě znalostí anatomických, osteopatických a zejména praktických dovedností, jsem postupně vypracovala techniku hmatů a metodiku Dornovy metody pro zvířata. 

Na podzim roku 2008 dceři Petře ochrnula pětiměsíční fenka francouzského buldočka Aira na zadní nohy . Její stav se zhoršoval a po týdnu hrozilo utracení. Vzala jsem si Airu domů se slovy : JDE DO SANATORIA. A začala jsem intenzivně pracovat Dornovou metodou, ve spolupráci s veterinárním lékařem MVDr. Petrem Staňou. Do 14 dnů se fenka postavila na nohy a za měsíc byla zdravá.
Pacienti, kteří k nám, chodili, sledovali osud fenečky s napětím. Po jejím uzdravení se tento příběh rozšířil ústní lidovou slovesností a začali k nám jezdit lidé se svými zvířaty.

Protože k nám jezdí zvířecí pacienti z celé republiky i zahraničí,doprava nemocných zvířat je náročná a pro zvíře,které trpí bolestí stresující,rozhodli jsme se, za veliké podpory Zuzanky Prouzové,tuto metodu vyučovat a rozšířit ji mezi odborníky i laiky. Spolu s naší kamarádkou, terapeutkou Dornovy metody PLUS a koňačkou tělem i duší Zdeňkou Bajkovou vedeme kurzy DORNOVA METODA ZVÍŘATA.

kontaktkontakt

Zdeňka Bajková

1989 -1993 Střední Zemědělská škola obor chovatel, zootechnik
2005 cvičitel jezdectví
2008 akreditovaný sportovní a rekondiční masér
2009 žák The Equine Touch Jocka Ruddocka
2011 Terapeut Dornovy metody PLUS Zuzany Prouzové
2011 žák Kraniosakrální terapie Majky Zelenákové

Od r.1994 jsem chovatelkou a majitelkou ČT, později WMP, KWPN koní
Při práci s nejen mladými koňmi je důležité věnovat pozornost jejich fyziologii, kterou následně ovlivňuje „křivost“ a přístup majitele.
Celostní přístup Dornovy terapie – tj. srovnání kostí celého těla lidského i koňského mi od r. 2011 umožňuje ulehčit posun ve vztahu a komunikaci mezi majitelem a jeho koněm.
Tím, že je celistvý, je trvalý – řeší primární problémy, ne ty –které se projeví až na vnějším svalovém aparátu.

Děkuji všem svým klientům a koním za to, že mi umožňují dělat práci, která nás všechny naplňuje a obohacuje o vnímání fyzického těla - od základu - od kostry :-)))


Martin Duna

2007 Akreditovaný masérský kurz

2007 Kurz Dornovy metody
2008 Doporučený terapeut Dornovy metody PLUS
2010 Terapeut Dornovy metody zvířata
2011 Akreditovaný lektor Dornovy metody PLUS pro pracovní semináře-Workshopy

Hlavní a jedinečná funkce:technická podpora týmu :-)

kontakt