Práce terapeuta a případy mých zvířecích pacientů mě přivedly k problematice množíren. Díky tomu se moje poslání pomáhat zvířatům pomocí doteku rozšířilo na boj proti množírnám. Po mnoha nepříjemných zkušenostech a natlučeném nose jsem pochopila, že NEMÁ SMYSL BOJOVAT PROTI NĚČEMU, ALE USILOVAT O NĚCO…

A také jsem pochopila, že mluvení od stolu nemá smysl a že dokud člověk nezvedne zadek a nejde opravdu něco fyzicky udělat, tak se nic neděje. A když se pohne z místa a udělá i zdánlivou maličkost, začnou se věci hýbat tím správným směrem.

Tyto malé kroky zaujaly média, natočilo se několik reportáží, a protože moje vstupy oslovily veřejnost, pozvali mě do diskuzního pořadu HYDEPARK ČT24, který se týkal aktuálního dění kolem schválení novely veterinárního zákona, abych se k tomuto tématu vyjádřila z pohledu terapeutky, majitelky psů i odpůrkyně množíren. Do hodinového pořadu se nevešlo zdaleka vše, co ještě mělo zaznít. Proto jsem doplnila několik zásadních bodů, které patří k základním pilířům Veterinárního zákona, který má chránit zvířata.

Jsem si plně vědoma faktu, že mnohým se tento pohled líbit nebude, ale nejde jen o můj pohled. Níže zmíněné body jsou výsledkem spolupráce s lidmi “kolem zvířat“, ať už jde o veterinární lékaře, chovatele zvířat nebo lidi, kteří zvířata zachraňují.

VYJÁDŘENÍ K NOVELE VETERINÁRNÍHO ZÁKONA aneb co se nešlo do vysílání ČT24

1. ČIPOVÁNÍ

 • je nedostatečně funkční Národní registr a 5 dalších. Nejsou vzájemně propojené. Jde o soukromé registry.
 • není zákonem stanovena povinnost veterinárního lékaře a chovatele po načipování zvíře registrovat
 • existuje ČERNÝ TRH s čipy, které jsou prodávány soukromým subjektům spolu s falešnými razítky, kterými se následně opatřují zvířata do nelegálních transportů
 • velký tlak lobbystů na vedení registrů, výrobu čipů a na zavedení věkové hranice pro čipování psů, která neohrozí černý obchod

ŘEŠENÍ

 • zřízení Centrálního registru, který by byl státní a řízený a kontrolovaný Komorou veterinárních lékařů stejně, jako je tomu v bezchybně fungujícím Registru pasů, se stejnými povinnostmi pro veterinární lékaře, které z toho plynou.

2. VĚK ZVÍŘAT

 • POVINNOST čipovat psy by měl mít PŮVODNÍ CHOVATEL, u kterého se štěňata narodila dřív, než dojde k předání do dalších rukou a to do věku 60 dnů, stejně jako je tomu u psů s PP.

3. STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA versus KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

 • všechny výše uvedené argumenty byly Komorou předloženy, bohužel byly smeteny ze stolu právě Státní veterinární správou.
 • zde se naplno ukazuje postoj veterinárních lékařů z praxe a úředníků, kteří hájí obchodní zájmy různých subjektů, které ekonomicky profitují z nedostatečného veterinárního zákona.
 • definice podmínek chovu pro psy, která byla předložena Komorou letos v únoru, byla Státní veterinární správou odmítnuta

ŘEŠENÍ

 • vzhledem k existujícímu faktoru korupce a lidského ega je řešení ve stávající situaci nemožné

4. EVROPSKÁ UNIE

 • udělejte si pořádek v Západní Evropě!!! Česko je sice zdrojem psů z množíren, ale největší odbyt je v zemích západní Evropy
 • chovatelé mají v západní Evropě přísné podmínky chovu, včetně povinnosti čipovat, ale tuto povinnost nemají PRODEJCI!!!
 • PetShopy v ulicích Paříže, Mnichova a v městech dalších států jsou plné nečipovaných psů a jejich prodej není žádnými podmínkami omezen
 • na těchto obchodech a transportech se podílí ohromná síť mafie, do které jsou zapleteni jak veterináři, úředníci, tak i Policie. Jde o mezinárodní organizovanou síť

5. KASTRAČNÍ PROGRAMY

 • vytvoření pobídky majitelům psů, například slevou na poplatcích. Psů je opravdu mnoho a regulace jejich stavu je nutná
 • kastrace s podporou státu

6. OSVĚTA

 • Zákony toho moc s lidskou lhostejností, touhou po zisku či blbostí nezmůžou. Změnu může přinést trpělivá práce s informacemi, zejména u mladých lidí a dětí. Když už staří nemají rozum.

Děkuji Šárce Jebavé, Čivava v nouzi a veterinárním lékařům za poskytnutí informací a konzultace o této problematice.

PS: Dalo by se toho určitě udělat ještě víc, ale i toto by stačilo, aby se život zvířat změnil k lepšímu. Snad jednou lidé pochopí, že spolu se zvířaty jsme součástí jednoho morfologického pole a jejich bolest je i naší bolestí.